Newsletter BIK o rynku pożyczkowym (dane lipiec 2023 r.)

W lipcu 2023 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 1 249,0 tys. nowych pożyczek o wartości 1,289 mld zł.

W lipcu 2023 r., w porównaniu do lipca 2022 r., firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły:

  • o (+308,6%) pożyczek więcej,
  • na kwotę wyższą o (+66,7%).

W lipcu 2023 r., w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku:

  • najwyższe dynamiki odnotowały pożyczki niskokwotowe z przedziału do 500 zł (+733,7%) w ujęciu liczbowym oraz (498,3%) w ujęciu wartościowym,
  • pożyczki niskokwotowe do 1 tys. złotych stanowiły 66,8% łącznej liczby udzielonych pożyczek w lipcu 2023 r. Udział wartościowy wynosił 20,4%,
  • najsłabiej wypadły pożyczki z przedziału 3 - 5 tys. zł. W ujęciu liczbowym firmy pożyczkowe udzieliły ich więcej o (+91,6%) w porównaniu do lipca 2022 r., a w wartościowym (+31,3%). Pożyczki te stanowiły 6,2% liczby oraz 17,2% wartości pożyczek udzielonych w lipcu 2023 r.

W okresie styczeń - lipiec 2023 r. firmy pożyczkowe udzieliły 4,136 mln pożyczek – to wzrost o (+100,0%) w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. na łączną kwotę 6,686 mld zł (+29,5%).

Średnia wartość nowo udzielonej w lipcu 2023 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 1 417 zł i była o -39,4% niższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w lipcu 2022 r.

Załączniki


Aleksandra Stankiewicz-Billewicz
Ekspert ds. PR
Biuro Informacji Kredytowej
+48 22 348 4131 + 48 512 164 131 aleksandra.stankiewicz-billewicz@bik.pl