Newsletter BIK o rynku pożyczkowym (dane czerwiec 2023 r.)

W czerwcu 2023 r. firmy pożyczkowe przyznały łącznie 757,3 tys. nowych pożyczek o wartości 1,188 mld zł.

W porównaniu do czerwca 2022 r. było ich o (+133,4%) więcej, a ich wartość wzrosła o (+46,0%).

Najwyższą dynamiką wzrostu w czerwcu 2023 r. charakteryzowały się pożyczki niskokwotowe z przedziału do 500 zł. Odnotowały one wzrost zarówno w ujęciu liczbowym (+336,3%), jak i wartościowym (396%).

Pożyczki niskokwotowe do 1 tys. złotych stanowiły 65,6% łącznej liczby udzielonych pożyczek w pierwszym półroczu 2023 r. Ich udział wartościowy wynosił 20%.

Najmniej było pożyczek na wysokie kwoty, tj. powyżej 5 tys. zł. W ujęciu liczbowym firmy pożyczkowe udzieliły ich więcej o (+15,0%) na wartość wyższą o (+12,5%). Pożyczki te stanowiły 5,8% liczby oraz 34,4% wartości pożyczek udzielonych w pierwszym półroczu 2023 r.

Średnia wartość nowo udzielonej w czerwcu 2023 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 1 431 zł i była o 38,3% niższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w czerwcu 2022 r.

W pierwszym półroczu 2023 r. firmy pożyczkowe przyznały 2,326 mln pożyczek na łączną kwotę 5,309 mld zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. było ich o 32,0% więcej w ujęciu liczbowym oraz na wartość wyższą o 20,9%. 

***

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w Raporcie załączonym w pdf.

 

Załączniki