Newsletter BIK o rynku pożyczkowym (dane marzec 2023 r.)

W marcu 2023 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 275,2 tys. nowych pożyczek o wartości 832 mln zł.

W porównaniu do marca 2022 r. firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły pożyczek:

  • na kwotę wyższą o (+13,2%),
  • liczbowo mniej o (-9,1%).

Średnia wartość nowo udzielonej w marcu 2023 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 2 669 zł i była o 19,1% wyższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w marcu 2022 r.

W marcu 2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku:

  • najwyższe dynamiki odnotowały pożyczki z przedziału powyżej 5 tys. zł – w ujęciu liczbowym (+16,9%), a w wartościowym (+20,2%),
  • słabiej wypadły pożyczki niskokwotowe z przedziału do 500 zł - w ujęciu liczbowym ubyło ich o (-36,3%), a w wartościowym (-15,5%).

W marcu 2023 r. 47,0% wartości nowo udzielonych pożyczek firmy pożyczkowe przyznały na kwoty powyżej 5 tys. zł, które w ujęciu liczbowym stanowiły tylko 14,0% udzielonych pożyczek.

W ujęciu liczbowym dominowały pożyczki do kwoty 1 tys. zł, które stanowiły 37,0% liczby udzielonego finansowania. W ujęciu wartościowym pożyczki na kwoty do 1 tys. zł miały jedynie 8,2% udział w sprzedaży.

W pierwszym kwartale br. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 788,1 tys. pożyczek na kwotę 2,291 mld zł. Oznacza to spadek o 5,7% liczby udzielonych pożyczek, a wartościowo wzrost o 10,4% w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w Newsletterze BIK o rynku pożyczkowym - w załączeniu.

Załączniki