Newsletter BIK - Mikroprzedsiębiorcy. Sprzedaż kredytów dla mikrofirm (styczeń 2023 r.)

W styczniu 2023 r., w porównaniu do stycznia 2022 r., banki udzieliły więcej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (+15,4%), jak i wartościowym (+1,7%).

W ujęciu liczbowym banki przyznały:

 • mniej o (-28,2%) kredytów inwestycyjnych,
 • więcej o (+17,9%) kredytów w rachunku bieżącym oraz o (+10,2%) kredytów obrotowych.

W ujęciu wartościowym wszystkie trzy główne grupy produktowe odnotowały ujemną dynamikę. Spadła wartość:

 • kredytów inwestycyjnych o (-16,3%),
 • kredytów obrotowych o (-3,7%),
 • oraz o (-0,6%) kredytów w rachunku bieżącym.

Jakość Portfeli Kredytów dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych

Produktowe Indeksy jakości w styczniu 2023 r. w ujęciu wartościowym:

 • kredyty inwestycyjne 3,19%,
 • kredyty w rachunku bieżącym 4,61%,
 • kredyty obrotowe 10,46%.

W styczniu 2023 r. w porównaniu do grudnia 2022 r. pogorszył się (wzrósł) ogólny Indeks jakości o (+0,41). Ogólny Indeks pogorszył się (wzrósł) również w porównaniu do stycznia 2022 o (+1,17).

W okresie 12-miesięcznym pogorszyły się także Indeksy wszystkich trzech rodzajów kredytów. Najwyższe pogorszenie Indeksu wystąpiło w przypadku kredytów obrotowych (+1,90).

Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców według sektorów

Na 11,7 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w styczniu br.:

 • 5,4 tys. zaciągnęły firmy usługowe (46,2%) i 2,9 tys. handlowe (24,3%).

Łącznie 70,5% udzielonych w styczniu 2023 r. kredytów przypada na te dwa sektory.

Z całkowitej kwoty 1,413 mld zł, banki udzieliły:

 • 517 mln zł (36,6%) kredytów firmom z sektora usług oraz 367 mln zł (26,0%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową.

Finansowanie tych dwóch sektorów to w styczniu 2023 r. 62,6% łącznej wartości udzielonych kredytów mikroprzedsiębiorcom.

W styczniu 2023 r. najwyższy wzrost r/r liczby udzielonych kredytów dotyczył finansowania budownictwa (+18,5%) oraz usług (+18,1%).
W ujęciu wartościowym w styczniu 2023 r. w porównaniu do stycznia 2022 r. ujemna dynamika dotyczyła tylko kredytów dla handlu (-6,6%).
Najwyższa dodatnia dynamika dotyczyła wartości udzielonych kredytów firmom budowlanym (+13,5%).

Jakość Portfeli Kredytów dla mikroprzedsiębiorców według branż w styczniu br.

Najwyższy poziom wskaźnika BIK Indeksu Jakości, czyli kredyty spłacane najgorzej w styczniu 2023 r. dotyczyły:

 • firm handlowych – wartość Indeksu wyniosła 6,37% oraz produkcyjnych (6,08%).

Najniższy poziom wskaźnika BIK Indeksu Jakości, tj. naljepszy odczyt w styczniu br. dotyczył:

 • firm z sektora budownictwo i wyniósł 5,12%.

W porównaniu do stycznia 2022 r. Indeks pogorszył się (wzrósł) we wszystkich branżach. Najbardziej w handlu (+1,75) oraz produkcji (+1,58).

***

Więcej szczegółowych informacji oraz wykresy zawiera Newsletter kredytowy BIK - Mikroprzedsiebiorcy (pdf poniżej).

Załączniki