Newsletter BIK o rynku pożyczkowym (dane styczeń 2023 r.)

W styczniu 2023 r., w porównaniu do stycznia 2022 r., firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły pożyczek:

  • w ujęciu wartościowym na kwotę wyższą o (+8,3%),
  • w ujęciu liczbowym mniej o (-1,6%).

Łącznie w styczniu br. firmy pożyczkowe udzieliły 273,4 tys. nowych pożyczek o wartości 761 mln zł. 

W porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku:

  • najwyższą dynamikę wzrostu odnotowały pożyczki z przedziału 2–3 tys. zł w ujęciu liczbowym (+16,6%) i w wartościowym (+18,7%),
  • najsłabiej wypadły pożyczki niskokwotowe z przedziału do 500 zł. W ujęciu liczbowym firmy pożyczkowe udzieliły ich mniej o (-29,3%), a w wartościowym mniej o (-12,6%).

W styczniu 2023 r. 42,6% wartości nowo udzielonych pożyczek firmy pożyczkowe przyznały na kwoty powyżej 5 tys. zł, które w ujęciu liczbowym stanowiły jednak tylko 11,7% udzielonych pożyczek.

W ujęciu liczbowym dominowały pożyczki do kwoty 1 tys. zł, które stanowiły 38,0% liczby udzielonego finansowania. W ujęciu wartościowym pożyczki na kwoty do 1 tys. zł miały jedynie 9,1% udział w sprzedaży.

Średnia wartość nowo udzielonej w styczniu 2023 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 2 491 zł i była o 6,3% wyższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w styczniu 2022 r.

***

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w Newsletterze pożyczkowym poniżej (zał. pdf).

Informacje statystyczne przedstawione w Newsletterze pożyczkowym BIK wynikają z aktualnego stanu bazy danych BIK, która opiera się na danych przekazywanych do BIK przez instytucje pozabankowe, w tym największe firmy pożyczkowe w Polsce raportujące do BIK, z wyłączeniem odroczonych płatności.

Załączniki