Newsletter BIK o rynku pożyczkowym (dane grudzień 2022 r.)

W grudniu 2022 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 318,8 tys. nowych pożyczek o wartości 819 mln zł. 
W porównaniu do grudnia 2021 r. w ujęciu wartościowym firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły pożyczek:

  • na kwotę wyższą o (+8,0%),
  • a w ujęciu liczbowym więcej o (+6,9%).

W grudniu 2022 r. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku:

  • najwyższe dynamiki odnotowały pożyczki z przedziału od 2 tys. zł do 3 tys. zł – w ujęciu liczbowym (+12,2%), a w wartościowym (+14,4%).
  • najsłabiej wypadają pożyczki wysokokwotowe z przedziału powyżej 5 tys. zł - w ujęciu liczbowym udzielono ich mniej o (-4,9%), a w wartościowym jedynie na kwotę o 0,5% wyższą.

W grudniu 2022 r. 42,6% wartości nowo udzielonych pożyczek firmy pożyczkowe przyznały na kwoty powyżej 5 tys. zł, które w ujęciu liczbowym
stanowiły jednak tylko 10,8% udzielonych pożyczek. W ujęciu liczbowym dominowały pożyczki do kwoty 1 tys. zł, które stanowiły 44,0% liczby
udzielonego finansowania. W ujęciu wartościowym pożyczki na kwoty do 1 tys. zł miały jedynie 9,6% udział w sprzedaży.

Średnia wartość nowo udzielonej w grudniu 2022 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 2 300 zł i była o 0,6% niższa od średniej wartości pożyczki
udzielonej w grudniu 2021 r.

Łącznie w całym 2022 r. firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły 3, 613 mln pożyczek na kwotę 9,103 mld zł.

***

Więcej informacji na temat grudniowych wyników sprzedaży na rynku pożyczkowym w 2022 r. znajduje sie w załączonym Newsletterze pożyczkowym (pdf)

Załączniki