Newsletter BIK o rynku pożyczkowym (dane październik 2022 r.)

W październiku 2022 r., w porównaniu do października 2021 r.:

  • w ujęciu wartościowym firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły pożyczek na kwotę wyższą o (+9,9%),
  • w ujęciu liczbowym udzieliły ich o (+9,2%) więcej. 

W październiku 2022 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 295,3 tys. nowych pożyczek na wartość 750 mln zł.

Średnia wartość nowo udzielonej w październiku 2022 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 2 278 zł i była o 1,8% niższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w październiku 2021 r.

Wartość nowo udzielonych pożyczek ze wszystkich przedziałów kwotowych odnotowała wzrost. Najwyższą dynamiką wzrostu charakteryzowały się pożyczki z przedziału do 500 zł (+14,7%). W ujęciu liczbowym ujemną dynamikę odnotowały pożyczki z przedziału powyżej 5 tys. zł. (-1,1%). Najwyższa dodatnia dynamika cechowała pożyczki do 500 zł (+13,0%).

W październiku 2022 r. 42,4% wartości nowo udzielonych pożyczek firmy pożyczkowe przyznały na kwoty powyżej 5 tys. zł, które w ujęciu liczbowym stanowiły jednak tylko 10,4% udzielonych pożyczek. W ujęciu liczbowym dominowały pożyczki do kwoty 1 tys. zł, które stanowiły 45,0% liczby udzielonego finansowania. W ujęciu wartościowym pożyczki na kwoty do 1 tys. zł miały jedynie 10,1% udział w sprzedaży.

Załączniki