Newsletter BIK - Mikroprzedsiębiorcy. Sprzedaż kredytów dla mikrofirm (wrzesień 2022 r.)

We wrześniu 2022 r., w porównaniu do września 2021 r., banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom mniej kredytów (-16,4%) i na niższą wartość (-30,0%).

SPRZEDAŻ KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

W ujęciu liczbowym banki przyznały mniej:

 • kredytów inwestycyjnych (-47,6%),
 • kredytów obrotowych (-26,6%),
 • kredytów w rachunku bieżącym (-1,0%).

Spadła w porównaniu do września 2021 r. wartość udzielonych kredytów:

 • inwestycyjnych o (-62,4%),
 • kredytów obrotowych o (-34,9%)
 • oraz kredytów w rachunku bieżącym o (-4,4%).

W okresie trzech kwartałów 2022 r. liczba udzielonych kredytów w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. spadła o (-11,9%) oraz o (-9,8%) w wartościowym. Przy czym w ujęciu liczbowym spadek wystąpił w przypadku wszystkich rodzajów kredytów, a najwyższy w przypadku kredytów inwestycyjnych (-33,2%). W ujęciu wartościowym spadek (-31,0%) dotyczył kredytów inwestycyjnych oraz kredytów obrotowych (-9,0%). Dynamika wzrostowa charakteryzowała kredyty w rachunku bieżącym (+3,9%).

Wrześniowy odczyt BIK Indeksu Jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 5,46% w ujęciu wartościowym. Nadal jest on na bezpiecznym poziomie. Produktowe Indeksy jakości we wrześniu 2022 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco:

 • kredyty inwestycyjne 3,30%,
 • kredyty w rachunku bieżącym 4,20%,
 • kredyty obrotowe 9,34%.

We wrześniu 2022 r. w porównaniu do sierpnia 2022 r. pogorszył się (wzrósł) ogólny Indeks jakości o (+0,57). Indeks pogorszył się (wzrósł) również w porównaniu do września 2021 o (+0,91).

W okresie 12-miesięcznym pogorszyły się Indeksy wszystkich trzech rodzajów kredytów. Najwyższe pogorszenie Indeksu wystąpiło w przypadku kredytów obrotowych (+1,23).

SPRZEDAŻ KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG SEKTORÓW

Na 11,3 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom we wrześniu br., 5,4 tys. zaciągnęły firmy usługowe (47,6%) i 2,7 tys. handlowe (24,3%).

 • 71,9% liczby udzielonych we wrześniu 2022 r. kredytów przypada na te dwa sektory.

Z całkowitej kwoty 1,427 mld zł, banki udzieliły 533 mln zł (37,3%) kredytów firmom z sektora usług oraz 371 mln zł (26,0%)  mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową.

 • 63,3% wartości udzielonych we wrześniu br. kredytów mikroprzedsiębiorcom dotyczy tych dwóch sektorów.

W okresie styczeń-wrzesień 2022 r. banki udzieliły mniej kredytów w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. we wszystkich sektorach.

 • Najbardziej spadła (-16,8%) liczba kredytów udzielonych firmom handlowym oraz produkcyjnym (-16,0%).
 • W ujęciu wartościowym najwyższy spadek dotyczył udzielenia finansowania firmom produkcyjnym (-20,1%) oraz handlowym (-15,4%).
 • W tym okresie wzrosła jedynie wartość udzielonych kredytów firmom budowlanym o (+2,1%).

We wrześniu 2022 r. najgorzej spłacane były kredyty przez firmy usługowe – wartość BIK Indeksu Jakości wyniosła 5,84% (najwyższy odczyt).

Najlepszy (najniższy) odczyt we wrześniu br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora produkcja i wyniósł 4,89%.

W porównaniu do września 2021 r. Indeks pogorszył się (wzrósł) we wszystkich branżach, najbardziej w: handlu (+1,12), budownictwie o (+1,01) oraz usługach o (+0,91).

***

Więcej szczegółowych informacji oraz wykresów dotyczących sprzedaży i jakości kredytów bankowych udzielonych mikroprzedsiębiorcom prezentuje wrześniowy Newsletter (poniżej w pdf).

 

Załączniki