Newsletter BIK - Mikroprzedsiębiorcy. Sprzedaż kredytów dla mikrofirm (czerwiec 2022 r.)

W czerwcu 2022 r., w porównaniu do czerwca 2021 r., banki udzieliły mniej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (-13,8%), jak i wartościowym (-11,2%).

Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych

W ujęciu liczbowym banki przyznały mniej:

 • o (-39,7%) kredytów inwestycyjnych,
 • o (-13,5%) kredytów obrotowych,
 • o (-7,7%) w rachunku bieżącym.

Spadła w porównaniu do czerwca 2021 r. wartość udzielonych kredytów:

 • inwestycyjnych o (-43,0%) oraz kredytów obrotowych o (-2,7%).

Wartość kredytów w rachunku bieżącym udzielonych w czerwcu 2022 r. w porównaniu do czerwca 2021 r. wzrosła o (+5,0%).

W pierwszym półroczu 2022 r. liczba udzielonych kredytów w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. spadła o (-9,2%). Spadła także wartość udzielonych kredytów o (-4,5%).

 • W ujęciu ilościowym ujemna dynamika wystąpiła w przypadku wszystkich rodzajów kredytów., a najwyższa w przypadku kredytów inwestycyjnych (-30,7%).
 • W ujęciu wartościowym ujemna dynamika (-22,6%) dotyczyła kredytów inwestycyjnych oraz kredytów obrotowych (-0,7%). Natomiast dodatnia dynamika charakteryzowała kredyty w rachunku bieżącym (+4,9%).

Jakość Portfeli Kredytów dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych

Czerwcowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 4,43% w ujęciu wartościowym i nadal jest on na bezpiecznym poziomie.

Produktowe Indeksy jakości w czerwcu 2022 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco:

 • kredyty inwestycyjne 2,48%,
 • kredyty w rachunku bieżącym 2,83%,
 • oraz kredyty obrotowe 7,97%.

W czerwcu 2022 r. w porównaniu do maja 2022 r. polepszył się (spadł) ogólny Indeks jakości o (-0,22). Indeks polepszył się (spadł) również w porównaniu do czerwca 2021 o (-0,59).

Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców według sektorów

Na 11,7 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w czerwcu br., 5,7 tys. zaciągnęły firmy usługowe (48,8%) i 2,8 tys. handlowe (23,7%). Nadal więc łącznie prawie 73% udzielonych w czerwcu 2022 r. kredytów przypada na te dwa sektory.

Z całkowitej kwoty 1,894 mld zł, banki udzieliły 674 mln zł (35,6%) kredytów firmom z sektora usług oraz 534 mln zł (28,2%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to w czerwcu 2022 r. 63,8% łącznej wartości udzielonych kredytów mikroprzedsiębiorcom.

W okresie styczeń-czerwiec 2022 r. banki udzieliły mniej kredytów w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. we wszystkich sektorach.

 • Najbardziej spadła o (-15,0%) liczba kredytów udzielonych firmom handlowym oraz produkcyjnym (-14,9%).
 • W ujęciu wartościowym banki udzieliły niższego finansowania firmom z dwóch sektorów. Najwyższy spadek dotyczył finansowania dla firm produkcyjnych (-19,0%).
 • W tym okresie wzrosła wartość udzielonych kredytów firmom budowlanym o (+10,4%) oraz usługowym (+0,7%).

Jakość Portfeli Kredytów dla mikroprzedsiębiorców według branż

 • Według odczytów BIK Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w czerwcu 2022 r. spłacane były kredyty przez firmy handlowe – wartość Indeksu wyniosła 4,77%.
 • Najlepszy (najniższy) odczyt w czerwcu br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora produkcja i wyniósł 3,66%. W porównaniu do czerwca 2021 r.
 • Indeks polepszył się (spadł) we wszystkich branżach: usługach o (-0,7), produkcji (-0,64) oraz handlu o (-0,45).

Więcej szczegółów zawiera Newsletter kredytowy - Mikroprzedsiebiorca (pdf poniżej) Do szerszej analizy kredytów dla przedsiebiorstw po I półroczu 2022 r. informujemy w informacji prasowej i prezentacji z Webinaru BIK poświęconego sytuacji kredytów klientów indywidualnych i firm w I półroczu 2022 r.

Załączniki