Newsletter BIK - Mikroprzedsiębiorcy. Sprzedaż kredytów dla mikrofirm (kwiecień 2022 r.)

W kwietniu 2022 r., w porównaniu do kwietnia 2021 r., banki udzieliły mniej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (-14,5%), jak i wartościowym (-12,2%).

W ujęciu liczbowym banki przyznały:

 • -30,2% mniej kredytów inwestycyjnych,
 • -15,0% mniej kredytów obrotowych,
 • -14,0% mniej kredytów w rachunku bieżącym.

Spadła równiez wartość udzielonych kredytów:

 • -22,6% kredytów inwestycyjnych,
 • -12,1% kredytów obrotowych,
 • -9,0% kredytów w rachunku bieżącym.

W okresie pierwszych czterech miesięcy 2022 r. liczba udzielonych kredytów w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. spadła o (-8,5%) w ujęciu liczbowym oraz o (-3,0%) w wartościowym. 

W ujęciu liczbowym ujemna dynamika wystąpiła w przypadku wszystkich rodzajów kredytów, a najwyższa była w przypadku kredytów inwestycyjnych (-30,6%).

W ujęciu wartościowym ujemna dynamika (-16,3%) dotyczy jedynie kredytów inwestycyjnych. Natomiast dodatnia dynamika charakteryzowała kredyty w rachunku bieżącym (+2,1%).

Kwietniowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 4,34% w ujęciu wartościowym.

Produktowe Indeksy jakości w kwietniu 2022 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco:

 • kredyty inwestycyjne 2,1%,
 • kredyty w rachunku bieżącym 2,74%
 • oraz kredyty obrotowe 8,01%.

W kwietniu 2022 r. w porównaniu do marca 2022 r. polepszył się (spadł) ogólny Indeks jakości o (-0,21). Indeks polepszył się (spadł) również w porównaniu do kwietnia 2021 o (-0,76).

W okresie 12-miesięcznym polepszyły się Indeksy wszystkich trzech rodzajów kredytów. Najwyższe polepszenie Indeksu wystąpiło w przypadku kredytów obrotowych (-1,56).

Na 11,0 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w kwietniu br.:

 • 5,1 tys. zaciągnęły firmy usługowe (45,8%) i 2,6 tys. handlowe (23,4%).

Łącznie więc prawie 70% udzielonych w kwietniu 2022 r. kredytów przypada na te dwa sektory.

Z całkowitej kwoty 1,637 mld zł, banki udzieliły:

 • 590 mln zł (36,1%) kredytów firmom z sektora usług oraz 423 mln zł (25,8%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową.

Finansowanie tych dwóch sektorów to w kwietniu 2022 r. 61,9% łącznej wartości udzielonych kredytów mikroprzedsiębiorcom.

W okresie styczeń-kwiecień 2022 r. banki udzieliły mniej kredytów i na niższą wartość w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.: 

 • najbardziej spadła o (-13,9%) liczba kredytów udzielonych firmom handlowym,
 • najwyższy spadek wartościowy dotyczył finansowania firm produkcyjnych (-16,8%).

W tym okresie wzrosła jedynie wartość udzielonych kredytów firmom budowlanym o (+5,3%) oraz usługowym (+2,5%).

Według odczytów Indeksu Jakości:

 • najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w kwietniu 2022 r. spłacane były kredyty przez firmy usługowe – wartość Indeksu wyniosła 4,99%.
 • najlepszy (najniższy) odczyt w kwietniu br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora produkcji i wyniósł 2,99%.

Szczegółowe informacje publikujemy w najnowszym Newsletterze kredytowym BIK - Mikrofirmy, w pdf poniżej.

Załączniki