Newsletter BIK o rynku pożyczkowym (dane kwiecień 2022 r.)

W kwietniu 2022 r. firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły:

  • 271,5 tys. nowych pożyczek na wartość 687 mln zł;
  • średnia wartość nowo udzielonej pożyczki pozabankowej wyniosła 2 237 zł i była wyższa od średniej wartości pożyczki udzielonej rok temu w kwietniu o (+3,9%).

W kwietniu 2022 r., w porównaniu do kwietnia 2021 r.:

  • w ujęciu wartościowym firmy pożyczkowe udzieliły pożyczek na kwotę wyższą o (+41,0%),
  • w ujęciu liczbowym więcej o (+30,7%).

W kwietniu br. 40,4% wartości nowo udzielonych pożyczek firmy pożyczkowe przyznały na kwoty powyżej 5 tys. zł, które w ujęciu liczbowym stanowiły jednak tylko 9,0% sprzedaży:

  • w ujęciu liczbowym dominowały pożyczki do kwoty 1 tys. zł, które stanowiły 47,7% liczby udzielonego finansowania;
  • w ujęciu wartościowym pożyczki na kwoty poniżej 1 tys. zł miały 11,3% udział w sprzedaży.

W kwietniu 2022 r. nowo udzielone pożyczki ze wszystkich przedziałów kwotowych i to zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym odnotowały dodatnie dynamiki:

  • najwyższe dodatnie dynamiki w ujęciu liczbowym w porównaniu do kwietnia 2021 r. dotyczyły pożyczek z przedziału do 500 zł odpowiednio (+36,0%).
  • w ujęciu wartościowym najwyższą dynamiką charakteryzowały się pożyczki z przedziału powyżej 5 tys. zł (+47,3%).

***

Szczegółowe informacje znajdują się w poniżej załączonym Newletterze BIK o rynku pożyczkowym (pdf).

Załączniki