Newsletter BIK o rynku pożyczkowym (dane marzec 2022 r.)

W marcu 2022 r. firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły łącznie 287,3 tys. nowych pożyczek na wartość 700 mln zł.

W porównaniu do marca ub.r. firmy te udzieliły:

  • o 29,5% pożyczek więcej w ujęciu liczbowym i na wartość o 44,0% wyższą.

Średnia wartość nowo udzielonej w marcu 2022 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 2 222 zł i była wyższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w marcu 2021 r. o 11,3%.

W marcu 2022 r. nowo udzielone pożyczki ze wszystkich przedziałów kwotowych odnotowały dodatnie dynamiki. Najwyższe dodatnie dynamiki w ujęciu liczbowym w porównaniu do marca 2021 r. odnotowały pożyczki ze skrajnych przedziałów:

  • niskokwotowe do 500 zł (+38,2%)
  • oraz wysokokwotowe powyżej 5 tys. zł (+31,6%).

W ujęciu wartościowym najwyższą dynamiką charakteryzowały się pożyczki z przedziałów:

  • powyżej 5 tys. zł (+43,2%)
  • oraz niskokwotowe do 500 zł (+37,8%).

Szczegółowe informacje znajdują się w poniżej załączonym Newletterze BIK o rynku pożyczkowym (pdf).

Podsumowaniu 1 kwartału 2022 r. na rynku firm pożyczkowych, towarzyszy informacja prasowa z komentarzem eksperckim. Polecamy lekturę!

Załączniki