Newsletter BIK - Mikroprzedsiębiorcy. Sprzedaż kredytów dla mikrofirm (luty 2022 r.)

SPRZEDAŻ KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

W lutym 2022 r., w porównaniu do lutego 2021 r., banki udzieliły mniej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (-11,4%), jak i wartościowym (-5,8%).

  • W ujęciu liczbowym banki przyznały aż o (-33,8%) mniej kredytów inwestycyjnych oraz o (-18,6%) mniej kredytów w rachunku bieżącym. W przypadku kredytów obrotowych ujemna dynamika była niższa i wyniosła (-3,4%).
  • Spadła w porównaniu do lutego 2021 r. wartość udzielonych kredytów inwestycyjnych o (-19,6%) oraz kredytów w rachunku bieżącym o (-6,1%). Wartość kredytów obrotowych udzielonych w lutym 2022 r. w porównaniu do lutego 2021 r. spadła o (-1,0%).

JAKOŚĆ PORTFELI KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Lutowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 4,37% w ujęciu wartościowym. Produktowe Indeksy jakości w lutym 2022 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco:

  • kredyty inwestycyjne 2,37%,
  • kredyty w rachunku bieżącym 3,21%,
  • oraz kredyty obrotowe 8,09%.

SPRZEDAŻ KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG SEKTORÓW

Na 12,1 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w lutym br.:

  • 5,6 tys. zaciągnęły firmy usługowe (46,3%),
  • 3,0 tys. handlowe (24,8%).

Na te dwa sektory przypada 71,1% udzielonych w lutym 2022 r. kredytów.

Z całkowitej kwoty 1,630 mld zł, banki udzieliły kredytów:

  • na 634 mln zł (38,9%) firmom z sektora usług,
  • na 494 mln zł (30,3%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową.

Finansowanie tych dwóch sektorów to w lutym 2022 r. 69,2% łącznej wartości udzielonych kredytów mikroprzedsiębiorcom.

JAKOŚĆ PORTFELI KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG BRANŻ

Według odczytów BIK Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w lutym 2022 r. spłacane były kredyty przez firmy usługowe– wartość Indeksu wyniosła 4,79%. W porównaniu z poprzednim miesiącem nastąpiło polepszenie - spadek Indeksu o (-0,31).
Najlepszy (najniższy) odczyt w lutym br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora produkcja i wyniósł 3,83%.
W porównaniu do lutego 2021 r. Indeks pogorszył się (wzrósł) w przypadku dwóch branż: budownictwa o (+0,41) oraz produkcji (+0,16), a polepszył się w usługach o (-0,93) i handlu o (-0,55).

Zapraszamy do lektury szczegółowej analizy w Newsletterze Mikrofirmy, który przekazujemy w załączeniu, w pdf.

Załączniki