Newsletter BIK - Mikroprzedsiębiorcy. Sprzedaż kredytów dla mikrofirm (styczeń 2022 r.)

SPRZEDAŻ KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

W styczniu 2022 r., w porównaniu do stycznia 2021 r., banki udzieliły mniej kredytów mikroprzedsiębiorcom w ujęciu liczbowym (-5,8%), ale więcej w wartościowym (+12,6%).
W ujęciu liczbowym banki przyznały:

  • o (-36,2%) mniej kredytów inwestycyjnych,
  • oraz o (-14,7%) mniej kredytów w rachunku bieżącym,
  • więcej o (+7,0%) kredytów obrotowych.

W ujęciu wartościowym banki udzieliły:

  • o (+20,9%) więcej kredytów obrotowych,
  • oraz o (+17,8%) więcej kredytów w rachunku bieżącym,
  • mniej o (-6,6%) kredytów inwestycyjnych.

JAKOŚĆ PORTFELI KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Styczniowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 4,67% w ujęciu wartościowym.
Produktowe Indeksy jakości w styczniu 2022 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco:

  • kredyty inwestycyjne 2,94%,
  • kredyty w rachunku bieżącym 3,16%,
  • oraz kredyty obrotowe 8,55%.

W styczniu 2022 r. w porównaniu do grudnia 2021 r. pogorszył się (wzrósł) ogólny Indeks jakości o (+0,49). Indeks nieco polepszył się (spadł) natomiast w porównaniu do stycznia 2021 o (-0,01). Nadal jest on na bezpiecznym poziomie.

W okresie 12-miesięcznym pogorszyły się Indeksy dwóch rodzajów kredytów:

  • kredytów inwestycyjnych (+0,34) oraz kredytów w rachunku bieżącym (+0,18).

Polepszył się (spadł) Indeks kredytów obrotowych (-0,14).

SPRZEDAŻ KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG SEKTORÓW

Na 10,0 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w styczniu br., 4,6 tys. zaciągnęły firmy usługowe (45,4%) i 2,5 tys. handlowe (25,2%). Łącznie więc 71% udzielonych w styczniu 2021 r. kredytów przypada na te dwa sektory.

Z całkowitej kwoty 1,355 mld zł, banki udzieliły 484 mln zł (35,7%) kredytów firmom z sektora usług oraz 380 mln zł (28,0%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to w styczniu 2022 r. 63,7% łącznej wartości udzielonych kredytów mikroprzedsiębiorcom.

W styczniu 2022 r. najniższe spadki r/r liczby udzielonych kredytów dotyczyły finansowania budownictwa (-1,1%). W przypadku usług dynamika wyniosła (-6,5%) a handlu (-8,3%).

W ujęciu wartościowym w styczniu 2022 r. w porównaniu do stycznia 2021 r. najwyższa dodatnia dynamika dotyczyła kredytów mikroprzedsiębiorców z sektora budowlanego (+20,6%) oraz produkcyjnego (+19,5%). W handlu dynamika wyniosła (+10,5%), a w usługach (+7,9%).

JAKOŚĆ PORTFELI KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG BRANŻ

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w styczniu 2022 r. spłacane były kredyty przez firmy usługowe – wartość Indeksu wyniosła 4,94%. W porównaniu z poprzednim miesiącem nastąpiło pogorszenie (wzrost) Indeksu o (+0,37).

Najlepszy (najniższy) odczyt w styczniu br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora budowlanego i wynosił on 4,32%. Jednak w porównaniu do grudnia 2021 r. Indeks pogorszył się (wzrósł) o (+0,43).
W porównaniu do stycznia 2021 r. Indeks pogorszył się w dwóch branżach: produkcji o (+0,69) i budownictwie o (+0,52).

***

Szczegółowe dane i wykresy o sprzedaży i jakości w poszczególnych grupach produktów kredytowych i sektorach prezentuje załączony poniżej Newsletter kredytowy - Mikroprzedsiębiorca (pdf). Zapraszamy do lektury innych cyklicznych publikacji analitycznych na: Publikacje BIK

Załączniki