Newsletter BIK o rynku pożyczkowym (dane styczeń 2022 r.)

W styczniu 2022 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 276,3 tys. nowych pożyczek na wartość 713 mln zł.

W porównaniu do stycznia 2021 r. firmy pożyczkowe udzieliły:

  • więcej pożyczek o (+43,8%)
  • oraz na wyższą wartość o (+64,9%).

Średnia wartość nowo udzielonej w styczniu 2022 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 2 351 zł i była wyższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w styczniu 2021 r. o (+14,1%).

W styczniu 2022 r. 43,75% wartości nowo udzielonych pożyczek firmy pożyczkowe przyznały na kwoty powyżej 5 tys. zł, które w ujęciu liczbowym stanowiły jednak tylko 10,7% sprzedaży.

W ujęciu liczbowym dominowały pożyczki do kwoty 1 tys. zł, które stanowiły 44,8% liczby udzielonego finansowania. W ujęciu wartościowym pożyczki na kwoty poniżej 1 tys. zł miały 9,9% udział w sprzedaży.

W styczniu 2022 r. nowo udzielone pożyczki ze wszystkich przedziałów kwotowych i to zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym odnotowały dodatnie dynamiki.
Najwyższe dodatnie dynamiki w ujęciu liczbowym w porównaniu do stycznia 2021 r. odnotowały pożyczki ze skrajnych przedziałów:

  • niskokwotowe do 500 zł odpowiednio (+71,0%)
  • oraz wysokokwotowe powyżej 5 tys. zł odpowiednio: (+59,3%).

W ujęciu wartościowym najwyższą dynamiką charakteryzowały się pożyczki:

  • z przedziału powyżej 5 tys. zł (+81,3%)
  • oraz niskokwotowe do 500 zł (+63,4%).

Zapraszamy do lektury miesięcznego Newslettera BIK o rynku pożyczkowym w Polsce - w załączonym pdf.

Załączniki