Newsletter BIK - Mikroprzedsiębiorcy. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów dla mikrofirm (grudzień 2021 r.)

W grudniu 2021 r., w porównaniu do grudnia 2020 r., banki udzieliły więcej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (+12,7%), jak i wartościowym (+26,1%).

SPRZEDAŻ KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

W ujęciu liczbowym banki przyznały o (+20,1%) więcej kredytów obrotowych oraz o (+11,3%) więcej kredytów w rachunku bieżącym. Natomiast mniej o (-15,0%) kredytów inwestycyjnych.

Wzrosła w porównaniu do grudnia 2020 r. wartość kredytów inwestycyjnych o (+46,6%) udzielonych w grudniu 2021 r. a także kredytów obrotowych o (+18,7%) oraz o (+10,7%) kredytów w rachunku bieżącym.

W grudniu 2021 r. banki udzieliły łącznie 12,0 tys. kredytów mikroprzedsiębiorcom, na łączną kwotę 1,922 mld zł, w tym:

 • 0,8 tys. kredytów inwestycyjnych na kwotę 455 mln zł,
 • 4,1 tys. kredytów obrotowych na kwotę 670 mln zł
 • oraz 3,4 tys. kredytów w rachunku bieżącym na kwotę 451 mln zł.

W całym 2021 r. banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom łącznie 161,0 tys. kredytów na kwotę 22,264 mld zł. W porównaniu do 2020 r.:

 • wzrost w liczbie udzielonych kredytów wyniósł (+21,6%),
 • wzrost w wartości udzielonych kredytów wyniósł (+24,9%).

JAKOŚĆ PORTFELI KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Grudniowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 3,95% w ujęciu wartościowym.

W grudniu 2021 r. w porównaniu do listopada 2021 r. polepszył się (spadł) ogólny Indeks jakości o (-0,04). Indeks polepszył się (spadł) również w porównaniu do grudnia 2020 r. o (-0,06). Nadal jest on na bezpiecznym poziomie.

W okresie 12-miesięcznym pogorszyły się Indeksy dwóch rodzajów kredytów:

 • kredytów inwestycyjnych (+0,82),
 • kredytów obrotowych (+0,04).

Polepszył się (spadł) Indeks dla kredytów w rachunku bieżącym (-0,11).

SPRZEDAŻ KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG SEKTORÓW

Na 12,0 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w grudniu 2021 r.:

 • 5,7 tys. zaciągnęły firmy usługowe (47,2%)
 • i 2,9 tys. handlowe (24,5%).

Łącznie więc 71,7% udzielonych w grudniu 2021 r. kredytów przypada na te dwa sektory.

Z całkowitej kwoty 1,922 mld zł banki udzieliły:

 • na 646 mln zł (33,6%) kredytów firmom z sektora usług
 • oraz na 576 mln zł (30%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową.

Finansowanie tych dwóch sektorów to w grudniu 2021 r. 63,6% łącznej wartości udzielonych kredytów mikroprzedsiębiorcom.

JAKOŚĆ PORTFELI KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG BRANŻ

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w grudniu 2021 r. spłacane były kredyty przez firmy usługowe – wartość Indeksu wyniosła 4,09%. Najlepszy (najniższy) odczyt w grudniu br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora budowlanego i wynosił on 3,61%. W porównaniu do grudnia 2020 r. Indeks pogorszył się w dwóch branżach, najbardziej w budownictwie (+0,74). Polepszył się w handlu i jest on obecnie niższy niż rok temu o (-0,27) oraz w usługach o (-0,11).

***

Zapraszamy do lektury komentarza eksperckiego w informacji prasowej, podsumowującej rok 2021 na rynku kredytów dla małych firm.

Szczegółowe zestawienia i wykresy o grudniowej sprzedaży kredytów dla mikrofirm znajdują się w raporcie pdf (w załączeniu poniżej).

Załączniki