Newsletter BIK - Mikroprzedsiębiorcy. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów dla mikrofirm (listopad 2021 r.)

W listopadzie 2021 r., w porównaniu do listopada 2020 r., banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom więcej kredytów zarówno w ujęciu liczbowym (+19,8%), jak i wartościowym (+20,8%).

W ujęciu liczbowym banki przyznały:

 • o (+20,0%) więcej kredytów obrotowych,
 • o (+12,8%) więcej kredytów w rachunku bieżącym, 
 • mniej o (-11,6%) kredytów inwestycyjnych.

W ujęciu wartościowym  udzieliły:

 • o (+30,3%) więcej kredytów obrotowych,
 • o (+12,3%) więcej kredytów w rachunku bieżącym,
 • o (-4,9%) mniej kredytów inwestycyjnych.

W listopadzie 2021 r. banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom łącznie 12,2 tys. kredytów na łączną kwotę 1,708 mld zł, w tym:

 • 0,6 tys. kredytów inwestycyjnych na kwotę 264 mln zł,
 • 4,1 tys. kredytów obrotowych na 716 mln zł
 • oraz 3,3 tys. kredytów w rachunku bieżącym na 399 mln zł.

W okresie styczeń–listopad 2021 r. banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom łącznie 148,5 tys. kredytów na kwotę 20,225 mld zł.

W porównaniu z analogicznym okresem 2020 r.:

 • w ujęciu liczbowym wystąpił wzrost o (+22,0%),
 • wartościowo wzrost wyniósł (+24,3%).

Listopadowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 3,98% w ujęciu wartościowym.

W listopadzie 2021 r. w porównaniu do października 2021 r. polepszył się (spadł) ogólny Indeks jakości o (-0,04). Natomiast Indeks pogorszył się (wzrósł) w porównaniu do listopada 2020 o (+0,33). Pomimo tego wzrostu nadal jest na bezpiecznym poziomie.

Na 12,2 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w listopadzie br.:

 • 5,7 tys. zaciągnęły firmy usługowe (47,1%),
 • 3,0 tys. handlowe (24,6%).

Łącznie więc ponad 71% udzielonych w listopadzie 2021 r. kredytów przypada na te dwa sektory.

Z całkowitej kwoty 1,708 mld zł, banki udzieliły:

 • 635 mln zł (37,2%) kredytów firmom z sektora usług,
 • 522 mln zł (30,6%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową.

Finansowanie tych dwóch sektorów to prawie 68% łącznej wartości udzielonych kredytów w mikroprzedsiębiorcom w 2021 r.

W listopadzie 2021 r. najwyższe wzrosty r/r liczby udzielonych kredytów dotyczyły:

 • finansowania budownictwa (+32,3%),
 • produkcji wzrost wyniósł (+26,3%),
 • usług (+18,2%),
 • sektora handlowego (+12,6%).

W ujęciu wartościowym w listopadzie 2021 r. w porównaniu do listopada 2020 r. najwyższa dodatnia dynamika dotyczyła kredytów
mikroprzedsiębiorców z sektora produkcyjnego aż (+46,9%), budowlanego (+20,8%) oraz handlu (+17,7%).

Według odczytów Indeksu Jakości:

najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w listopadzie 2021 r. spłacane były kredyty przez firmy produkcyjne – wartość Indeksu wyniosła 4,22%. najlepiej (najniższy poziom wskaźnika) w listopadzie br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora budowlanego i wynosił on 3,80%.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w najnowszym wydaniu Newslettera kredytowego BIK - Mikroprzedsiebiorcy. Zapraszamy do lektury raportu w załączonym pdf.

Załączniki