Newsletter BIK - Mikroprzedsiębiorcy. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów dla mikrofirm (październik 2021 r.)

W październiku 2021 r., w porównaniu do października 2020 r., banki udzieliły więcej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (+23,2%), jak i wartościowym (+4,1%).

W ujęciu liczbowym banki przyznały :

 • o (+39,7%) więcej kredytów w rachunku bieżącym,
 • o (+18,3%) więcej kredytów obrotowych
 • oraz mniej o (-28,5%) kredytów inwestycyjnych.

W ujęciu wartościowym banki przyznały:

 • więcej kredytów obrotowych o (+11,2%),
 • spadła natomiast wartość kredytów w rachunku bieżącym (-10,8%) i kredytów inwestycyjnych (-8,8%).


SPRZEDAŻ KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

W październiku 2021 r. banki udzieliły łącznie 13,7 tys. kredytów mikroprzedsiębiorcom, na łączną kwotę 1,719 mld zł, w tym:

 • 0,6 tys. kredytów inwestycyjnych na kwotę 276 mln zł,
 • 4,6 tys. kredytów obrotowych na kwotę 732 mln zł
 • oraz 3,8 tys. kredytów w rachunku bieżącym na kwotę 412 mln zł.

W okresie styczeń - październik 2021 r. banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom łącznie 129,2 tys. kredytów na kwotę 17,982 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. wystąpił wzrost udzielonych kredytów:

 • liczbowo (+16,5%), 
 • wartościowo (+21,4%).


JAKOŚĆ PORTFELI KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Październikowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 4,06% w ujęciu wartościowym.
Produktowe Indeksy jakości w październiku 2021 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco:

 • kredyty inwestycyjne 2,58%,
 • kredyty w rachunku bieżącym 3,26%
 • oraz kredyty obrotowe 7,98%.

W październiku 2021 r. w porównaniu do września 2021 r. polepszył się (spadł) ogólny Indeks jakości o (-0,25). Natomiast Indeks pogorszył się (wzrósł) w porównaniu do października 2020 o (+0,24). Pomimo tego wzrostu nadal jest na bezpiecznym poziomie. Szczegóły w Newsletterze Mikroprzedsiębiorcy (zał.pdf).

SPRZEDAŻ KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG SEKTORÓW

Ujęcie liczbowe

Na 13,7 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w październiku br. 6,6 tys. zaciągnęły firmy usługowe (48%) i 3,5 tys. handlowe (25%). Łącznie ponad 73% udzielonych w październiku 2021 r. kredytów przypada na te dwa sektory.

Ujęcie wartościowe

Z całkowitej kwoty 1,719 mld zł, banki udzieliły 696 mln zł (40,5%) kredytów firmom z sektora usług oraz 500 mln zł (29%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to już prawie 70% łącznej wartości udzielonych kredytów.

W październiku 2021 r. najwyższe wzrosty r/r liczby udzielonych kredytów dotyczyły finansowania budownictwa (+21,8%). W przypadku usług wzrost wyniósł (+25,9%) a handlu (+20,3%).

Najniższy wzrost odnotowały kredyty udzielane mikroprzedsiębiorcom z sektora produkcyjnego (+20,2%). W ujęciu wartościowym w październiku 2021 r. w porównaniu do października 2020 r. najwyższa dodatnia dynamika dotyczyła kredytów mikroprzedsiębiorców z sektora budowlanego (+20,3%) oraz handlu (+6,4%). Ujemną dynamikę odnotowały kredyty udzielone firmom usługowym (-1,8%).

JAKOŚĆ PORTFELI KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG BRANŻ

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w październiku 2021 r. spłacane były kredyty przez firmy produkcyjne – wartość Indeksu wyniosła 4,30%. W porównaniu z poprzednim miesiącem nastąpiło pogorszenie indeksu o (+0,04).

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w najnowszym wydaniu Newslettera kredytowego BIK - Mikroprzedsiebiorcy. Zapraszamy do lektury raportu w załączonym pdf.

Załączniki