Newsletter BIK - Mikroprzedsiębiorcy. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów dla mikrofirm (sierpień 2021 r.)

W sierpniu 2021 r., w porównaniu do sierpnia 2020 r., banki udzieliły więcej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (+20,4%), jak i wartościowym (+31,2%).

SPRZEDAŻ KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

W ujęciu liczbowym banki przyznały:

  • o (+39,9%) więcej kredytów w rachunku bieżącym,
  • o (+16,9%) więcej kredytów obrotowych,
  • mniej o (-17,4%) kredytów inwestycyjnych.

Wzrosła w porównaniu do sierpnia 2020 r. wartość udzielonych w sierpniu 2021 r. kredytów:

  • inwestycyjnych o (+36,8%),
  • kredytów obrotowych o (+26,5%),
  • kredytów w rachunku bieżącym o (19,9%).


JAKOŚĆ PORTFELI KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Sierpniowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 4,21% w ujęciu wartościowym. Produktowe Indeksy jakości w sierpniu 2021 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco:

  • kredyty inwestycyjne 2,42%,
  • kredyty obrotowe 8,52%
  • oraz kredyty w rachunku bieżącym 3,40%.

W sierpniu 2021 r. w porównaniu do lipca 2021 r. poprawił się (spadł) ogólny indeks jakości o (-0,20). Indeks poprawił się (spadł) również w porównaniu do sierpnia 2020 o (-1,33) i jest nadal na niskim poziomie.

SPRZEDAŻ KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG SEKTORÓW

Na 11,9 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w sierpniu br., 5,6 tys. zaciągnęły firmy usługowe (47,0%) i 2,9 tys. handlowe (24,4%). Łącznie więc prawie 72% udzielonych w sierpniu 2021 r. kredytów przypada na te dwa sektory.

Z całkowitej kwoty 1,662 mld zł, banki udzieliły 610 mln zł (36,7%) kredytów firmom z sektora usług oraz 504 mln zł (30,3%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to 67% łącznej wartości udzielonych kredytów.

W sierpniu 2021 r. najwyższe wzrosty r/r liczby udzielonych kredytów dotyczyły finansowania budownictwa (+34,9%).

W przypadku usług wzrost wyniósł (+19,7%), a produkcji (+18,2%). Najniższy wzrost odnotowały kredyty udzielane mikroprzedsiębiorcom z sektora handlowego (+14,8%).

W ujęciu wartościowym w sierpniu 2021 r. w porównaniu do sierpnia 2020 r. najwyższa dodatnia dynamika dotyczyła kredytów mikroprzedsiębiorców z sektora budownictwa (+55,2%) oraz produkcji (+34,7%).

JAKOŚĆ PORTFELI KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG BRANŻ

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w sierpniu 2021 r. spłacane były kredyty przez firmy usługowe - wartość indeksu wyniosła 4,50%, ale w porównaniu z poprzednim miesiącem nastąpiła poprawa indeksu o (-0,14).

Najlepszy (najniższy) odczyt w sierpniu br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora budowlanego i wynosił on 3,46%. W porównaniu do sierpnia 2020 r. Indeks poprawił się (spadł) w trzech głównych branżach, najbardziej w usługowej (-1,58) oraz w handlowej (-1,51). W budownictwie jest on obecnie wyższy niż rok temu o (+0,43).

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w najnowszym wydaniu Newslettera kredytowego BIK - Mikroprzedsiebiorcy. Zapraszamy do lektury raportu w załączonym pdf.

Załączniki