Newsletter BIK o rynku pożyczkowym (dane sierpień 2021 r.)

W okresie styczeń–sierpień 2021 r. liczba nowo udzielonych pożyczek wyniosła 1 868,4 tys. sztuk i była wyższa o (+44,5%) w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku.

Wartość nowo udzielonych pożyczek w okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2021 r. to 4,548 mld zł – kwota wyższa o (+50,7%) w zestawieniu do analogicznego okresu 2020 r.

Nadal jednak, wartość tegorocznej sprzedaży po ośmiu miesiącach br. jest niższa o 3,2% w porównaniu do analogicznego okresu z roku 2019.

W sierpniu 2021 r., w porównaniu do sierpnia 2020 r. w ujęciu wartościowym firmy pożyczkowe, współpracujące z BIK, udzieliły pożyczek na kwotę wyższą o (+96,3%), w ujęciu liczbowym udzielono ich o (+73,3%) więcej.

  • Łączna sprzedaż firm pożyczkowych współpracujących z BIK wyniosła w sierpniu 2021 r. 736 mln zł w ujęciu wartościowym oraz 272,1 tys. sztuk w ujęciu liczbowym.
  • Średnia wartość nowo udzielonej w sierpniu 2021 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 2 347 zł i była wyższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w sierpniu 2020 r. o (+10,4%).

W sierpniu 2021 r. 42,2% wartości nowo udzielonych pożyczek firmy pożyczkowe przyznały na kwoty powyżej 5 tys. zł, które w ujęciu liczbowym stanowiły jednak tylko 11,0% sprzedaży.

  • W ujęciu liczbowym dominowały pożyczki do kwoty 1 tys. zł, które stanowiły 42,6% liczby udzielonego finansowania.
  • W ujęciu wartościowym pożyczki na kwoty poniżej 1 tys. zł miały 9,5% udział w sprzedaży.

W sierpniu 2021 r. nowo udzielone pożyczki ze wszystkich przedziałów kwotowych i to zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym, odnotowały dodatnie dynamiki.

  • Najwyższe dodatnie dynamiki w ujęciu liczbowym w porównaniu do sierpnia 2020 r. odnotowały pożyczki ze skrajnych przedziałów: niskokwotowe do 500 zł (+120,6%) oraz wysokokwotowe powyżej 5 tys. zł: (+102,0%).
  • W ujęciu wartościowym najwyższą dynamiką charakteryzowały się również pożyczki z przedziału powyżej 5 tys. zł (+122,2%) oraz niskokwotowe do 500 zł (+88,1%).

Więcej sczegółowych danych znajduje sie w załączonym poniżej Newsletterze BIK o rynku firm pożyczkowych.

Załączniki