Newsletter BIK - Mikroprzedsiębiorcy. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów dla mikrofirm (lipiec 2021 r.)

W lipcu 2021 r., w porównaniu do lipca 2020 r., banki udzieliły więcej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (+19,2%), jak i wartościowym (+18,0%).

W ujęciu liczbowym banki przyznały:

 • o (+41,0%) więcej kredytów w rachunku bieżącym,
 • o (+2,1%) więcej kredytów obrotowych
 • oraz mniej o (-30,0%) inwestycyjnych.

W ujęciu wartościowym wzrosła wartość udzielonych w lipcu 2021 r.:

 • kredytów inwestycyjnych o (+29,1%),
 • kredytów w rachunku bieżącym o (26,0%)
 • oraz obrotowych o (+6,8%).

SPRZEDAŻ KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

W lipcu 2021 r. banki udzieliły łącznie 12,6 tys. kredytów mikroprzedsiębiorcom, na łączną kwotę 1,818 mld zł, w tym:

 • 0,7 tys. kredytów inwestycyjnych na kwotę 357 mln zł,
 • 4,0 tys. kredytów obrotowych na kwotę 777 mln zł
 • oraz 3,8 tys. kredytów w rachunku bieżącym na kwotę 435 mln zł.

Przez pierwsze siedem miesięcy 2021 r. banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom 89,5 tys. kredytów na kwotę 12,3 mld zł.

Wzrost w liczbie udzielonych kredytów w tym okresie w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. wyniósł (+13,7%), a wartość udzielonych kredytów wzrosła o (+18,9%).

JAKOŚĆ PORTFELI KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Lipcowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 4,41% w ujęciu wartościowym. Produktowe Indeksy jakości w lipcu 2021 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco:

 • kredyty inwestycyjne 2,75%,
 • kredyty obrotowe 8,69%
 • oraz kredyty w rachunku bieżącym 3,74%.

W lipcu 2021 r. w porównaniu do czerwca 2021 r. poprawił się (spadł) ogólny indeks jakości o (-0,20). Indeks poprawił się (spadł) również w porównaniu do lipca 2020 aż o (-2,02) i jest na poziomie z roku 2016.

Głównym źródłem stabilizacji jakości portfela kredytów mikroprzedsiębiorców w dobie pandemii były moratoria kredytowe (wakacje kredytowe), których większość już się zakończyła, pomimo tego nie widzimy skokowego pogorszenia jakości portfela również w zakresie kredytów objętych moratoriami. Największa poprawa indeksu w okresie 12-miesięcznym wystąpiła w przypadku kredytów obrotowych (-4,69), nieco mniejsza dla inwestycyjnych (-0,46) i kredytów w rachunku bieżącym (-0,06).

SPRZEDAŻ KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG SEKTORÓW

Na 12,6 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w lipcu br., 6,0 tys. zaciągnęły firmy usługowe (47,3%) i 3,1 tys. handlowe (24,5%). Łącznie więc 72% udzielonych w lipcu 2021 r. kredytów przypada na te dwa sektory.

Z całkowitej kwoty 1,818 mld zł, banki udzieliły 586 mln zł (32%) kredytów firmom z sektora usług oraz 545 mln zł (30%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to 62% łącznej wartości udzielonych kredytów.

W lipcu 2021 r. najwyższe wzrosty r/r liczby udzielonych kredytów dotyczyły finansowania budownictwa (+33,3%). W przypadku usług wzrost wyniósł (+20,5%), a produkcji (+17,8%). Najniższy wzrost odnotowały kredyty udzielane mikroprzedsiębiorcom z sektora handlowego (+9,8%).
W ujęciu wartościowym w lipcu 2021 r. w porównaniu do lipca 2020 r. najwyższa dodatnia dynamika dotyczyła kredytów mikroprzedsiębiorców z sektora produkcji (+44,0%) oraz budownictwa (+41,3%).

JAKOŚĆ PORTFELI KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG BRANŻ

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w lipcu 2021 r. spłacane były kredyty przez firmy usługowe – wartość indeksu wyniosła 4,63%, ale w porównaniu z poprzednim miesiącem nastąpiła poprawa indeksu o (-0,30). Najlepszy (najniższy) odczyt w lipcu br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora budowlanego i wynosił on 3,81%.
W porównaniu do lipca 2020 r. Indeks poprawił się (spadł) w trzech głównych branżach, najbardziej w usługowej (-2,56), a w budownictwie jest on obecnie na tym samym poziomie, co rok temu. W ciągu ostatnich 6 miesięcy odczyt indeksu pogorszył się (wzrósł) w budownictwie (+0,38) i produkcji (+0,08), a poprawa indeksu nastąpiła w usługach (-0,39) oraz w handlu (-0,07).

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w najnowszym wydaniu Newslettera kredytowego BIK - Mikroprzedsiebiorcy. Zapraszamy do lektury raportu w pdf.

Załączniki