Newsletter BIK - Mikroprzedsiębiorcy. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów dla mikrofirm (czerwiec 2021 r.)

W czerwcu 2021 r., w porównaniu do czerwca 2020 r., banki udzieliły dużo więcej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (+62,7%), jak i wartościowym (+57,4%).

W ujęciu liczbowym banki przyznały:

  • o (+85,8%) więcej kredytów w rachunku bieżącym,
  • o (+29,7%) więcej kredytów obrotowych
  • oraz mniej o (-13,1%) inwestycyjnych.

Wzrosła w porównaniu do czerwca 2020 r. wartość udzielonych w czerwcu 2021 r. kredytów:

  • inwestycyjnych o (+101,7%),
  • kredytów w rachunku bieżącym o (49,9%),
  • oraz obrotowych o (+22,6%).

W czerwcu 2021 r. banki udzieliły łącznie 13,2 tys. kredytów mikroprzedsiębiorcom na łączną kwotę 1,948 mld zł, w tym:

  • 0,8 tys. kredytów inwestycyjnych na kwotę 406 mln zł,
  • 4,1 tys. kredytów obrotowych na kwotę 707 mln zł
  • oraz 4,0 tys. kredytów w rachunku bieżącym na kwotę 511 mln zł.

W pierwszym półroczu 2021 r. łącznie banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom 76,6 tys. kredytów na kwotę 10,33 mld zł.

Wzrost w liczbie udzielonych kredytów w tym okresie w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. wyniósł (+12,5%). Wartość udzielonych kredytów wzrosła o (+17,9%).

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w najnowszym wydaniu Newslettera kredytowego BIK - Mikroprzedsiebiorcy. Załączamy poniżej i zapraszamy do lektury.

Załączniki