Newsletter BIK - Mikroprzedsiębiorcy. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów dla mikrofirm (maj 2021 r.)

W maju 2021 r., w porównaniu do maja 2020 r., banki udzieliły dużo więcej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (+63,8%), jak i wartościowym (+67,0%).

W ujęciu liczbowym banki przyznały o:

 • 78,3% więcej kredytów w rachunku bieżącym,
 • 19,3% więcej kredytów obrotowych,
 • mniej o 15,2% kredytów inwestycyjnych.

Wzrosła w porównaniu do maja 2020 r. wartość udzielonych w maju 2021 r. kredytów:

 • inwestycyjnych o 80,6%,
 • w rachunku bieżącym o 46,2%,
 • oraz obrotowych o 44,8%.

SPRZEDAŻ KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

W maju 2021 r. banki udzieliły łącznie 12,8 tys. kredytów mikroprzedsiębiorcom, na łączną kwotę 1,689 mld zł, w tym:

 • 0,7 tys. kredytów inwestycyjnych na kwotę 311 mln zł,
 • 4,1 tys. kredytów obrotowych na kwotę 692 mln zł
 • oraz 3,5 tys. kredytów w rachunku bieżącym na kwotę 390 mln zł.

W okresie styczeń–maj 2021 r. łącznie banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom 63,3 tys. kredytów na kwotę 8,248 mld zł. Wzrost w liczbie udzielonych kredytów w tym okresie w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. wyniósł (+4,8%). Wzrosła wartość udzielonych kredytów o (+10,6%).

JAKOŚĆ PORTFELI KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Majowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 4,92% w ujęciu wartościowym. Produktowe Indeksy jakości w maju 2021 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco:

 • kredyty inwestycyjne 3,47%,
 • kredyty obrotowe 9,81%,
 • oraz kredyty w rachunku bieżącym 3,89%.

W maju 2021 r. w porównaniu do kwietnia 2021 r. pogorszył się (wzrósł) ogólny indeks jakości (+0,09).

Indeks polepszył się (spadł) natomiast w porównaniu do maja 2020 o (-1,32) i jest na stosunkowo niskim poziomie.

Najwyższe polepszenie w okresie 12-miesięcznym wystąpiło w przypadku kredytów obrotowych (-2,72) oraz inwestycyjnych (-0,33). Niestety w przypadku kredytów w rachunku bieżącym nastąpiło pogorszenie Indeksu o (+0,38).

SPRZEDAŻ KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG SEKTORÓW

Na 12,8 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w maju br., 5,8 tys. zaciągnęły firmy usługowe (45,7%) i 3,2 tys. handlowe (25%). Łącznie więc ponad 70% udzielonych w maju 2021 r. kredytów przypada na te dwa sektory.

Z łącznej kwoty 1,689 mld zł, banki udzieliły 616 mln zł (36,5%) kredytów firmom z sektora usług oraz 464 mln zł (27,4%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową.

 • W maju 2021 r. najwyższe wzrosty r/r liczby udzielonych kredytów dotyczyły finansowania budownictwa (+70,9%). W przypadku handlu wzrost wyniósł (+64,0%), a usług (+63,3%).
 • Najniższy wzrost odnotowały kredyty udzielane mikroprzedsiębiorcom z sektora produkcji (+61,3%).

W ujęciu wartościowym w maju 2021 r. w porównaniu do maja 2020 r. najwyższa dodatnia dynamika dotyczyła kredytów mikroprzedsiębiorców z sektora handlowego (+86,1%) oraz produkcji (+73,7%).

JAKOŚĆ PORTFELI KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG BRANŻ

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w maju 2021 r. spłacane były kredyty przez firmy usługowe - wartość indeksu wyniosła 5,27%.

Najlepszy (najniższy) odczyt w maju br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora produkcji i wynosił on 4,26%.

W ciągu ostatnich 3 miesięcy odczyt indeksu pogorszył się (wzrósł) w trzech na cztery branże – najwięcej w budownictwie (+0,97) i produkcji (+0,54), najmniej w handlu (+0,09). Poprawa indeksu nastąpiła jedynie w usługach (-0,31).

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w najnowszym wydaniu Newslettera kredytowego BIK - Mikroprzedsiebiorcy. Zapraszamy do lektury.


Aleksandra Stankiewicz-Billewicz
Ekspert ds. PR
Biuro Informacji Kredytowej
+48 22 348 4131 + 48 512 164 131 aleksandra.stankiewicz-billewicz@bik.pl