Newsletter BIK - Mikroprzedsiębiorcy. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów dla mikrofirm (kwiecień 2021 r.)

W kwietniu 2021 r., w porównaniu do kwietnia 2020 r., banki udzieliły dużo więcej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (+73,2%), jak i wartościowym (+61,6%).

W ujęciu liczbowym banki przyznały o:

 • (+59,2%) więcej kredytów obrotowych;
 • (+57,2%) więcej kredytów w rachunku bieżącym;
 • oraz o (+57,2%) inwestycyjnych.

Wzrosła także w porównaniu do kwietnia 2020 r. wartość udzielonych kredytów:

 • inwestycyjnych o (+80,2%);
 • kredytów w rachunku bieżącym o (+48,0%);
 • oraz obrotowych o (+41,3%).

W kwietniu 2021 r. banki udzieliły łącznie 12,5 tys. kredytów mikroprzedsiębiorcom, na łączną kwotę 1,738 mld zł, w tym:

 • 0,7 tys. kredytów inwestycyjnych na kwotę 282 mln zł, 4,2 tys. kredytów obrotowych na kwotę 670 mln zł oraz 3,7 tys. kredytów w rachunku bieżącym na kwotę 491 mln zł. W okresie styczeń–kwiecień 2021 r. łącznie banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom 50,3 tys. kredytów na kwotę 6,494 mld zł. Spadek w liczbie udzielonych kredytów w tym okresie w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. wyniósł (-4,2%). Wzrosła wartość udzielonych kredytów o (+0,6%).

JAKOŚĆ PORTFELI KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Kwietniowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 4,83% w ujęciu wartościowym. Produktowe Indeksy jakości w kwietniu 2021 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco:

 • kredyty inwestycyjne 3,05%;
 • kredyty obrotowe 10,04%;
 • oraz kredyty w rachunku bieżącym 3,29%.

W kwietniu 2021 r. w porównaniu do marca 2021 r. polepszył się (spadł) ogólny indeks jakości (-0,27). Indeks polepszył się (spadł) również w porównaniu do kwietnia 2020 r. o (-0,49) i jest na stosunkowo niskim poziomie. 
Najwyższe polepszenie w okresie 12 miesięcznym wystąpiło w przypadku kredytów obrotowych (-0,53) oraz inwestycyjnych (-0,05). Niestety w przypadku kredytów w rachunku bieżącym nastąpiło pogorszenie Indeksu o (+0,13).

SPRZEDAŻ KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG SEKTORÓW

Na 12,5 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w kwietniu br. 5,7 tys. zaciągnęły firmy usługowe (45,5%) i 3,2 tys. handlowe (25,7%). Łącznie 71,2% udzielonych w kwietniu 2021 r. kredytów przypada na te dwa sektory.

Z łącznej kwoty 1,738 mld zł, banki udzieliły 614 mln zł (35,3%) kredytów firmom z sektora usług oraz 504 mln zł (29,0%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to 64,3% łącznej wartości udzielonych kredytów w kwietniu 2021 r.

JAKOŚĆ PORTFELI KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG BRANŻ

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w kwietniu 2021 r. spłacane były kredyty przez firmy usługowe – wartość indeksu wyniosła 5,47%.
Najlepszy (najniższy) odczyt w kwietniu br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora produkcji i wynosił on 3,81%.

 • W porównaniu do kwietnia 2020 r. Indeks polepszył się (spadł) we wszystkich branżach, najbardziej w produkcyjnej (-0,70).
 • W ciągu ostatnich 3 miesięcy odczyt indeksu pogorszył się (wzrósł) w trzech branżach – najwięcej w usługach (+0,44) i budownictwie (+0,41), najmniej w handlu (+0,14). Poprawa indeksu nastąpiła jedynie w branży produkcyjnej (-0,02).

Zapraszamy do lektury pełnej wersji Newslettera kredytowego BIK - Mikroprzedsiebiorcy. W pełnej wersji prezentujemy go w pdf - poniżej.

Załączniki