Newsletter kredytowy BIK. Mikroprzedsiębiorcy - najnowsze dane o sprzedaży kredytów dla mikrofirm (marzec 2021 r.)

W marcu 2021 r., w porównaniu do marca 2020 r., banki udzieliły mniej kredytów mikroprzedsiębiorcom w ujęciu liczbowym (-2,1%), ale na wyższą kwotę (+5,4%).

SPRZEDAŻ KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

  • W ujęciu liczbowym banki przyznały o (-3,6%) mniej kredytów obrotowych, więcej o (+11,8%) kredytów inwestycyjnych i więcej o (+2,4%) kredytów w rachunku bieżącym.
  • Spadła w porównaniu do marca 2020 r. wartość udzielonych w marcu 2021 r. kredytów obrotowych o (-1,7%). Wzrosła natomiast wartość udzielonych kredytów inwestycyjnych o (+15,7%) oraz kredytów w rachunku bieżącym o (+6,7%).

W marcu 2021 r. banki udzieliły łącznie 13,9 tys. kredytów mikroprzedsiębiorcom, na łączną kwotę 1,938 mld zł, w tym:

  • 0,8 tys. kredytów inwestycyjnych na kwotę 318 mln zł,
  • 4,7 tys. kredytów obrotowych na kwotę 725 mln zł,
  • 4,2 tys. kredytów w rachunku bieżącym na kwotę 552 mln zł.

W pierwszym kwartale 2021 r. banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom 37,7 tys. kredytów na kwotę 4,687 mld zł. Spadek wartości udzielonych kredytów w tym okresie w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. wyniósł  (-12,8%).

JAKOŚC PORTFELI KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Marcowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 5,1% w ujęciu wartościowym. Produktowe Indeksy jakości w marcu 2021 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco:

  • kredyty inwestycyjne 3,1%,
  • kredyty obrotowe 10,3%,
  • kredyty w rachunku bieżącym 3,5%.

SPRZEDAŻ KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG SEKTORÓW

Na 13,9 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w marcu br., 6,2 tys. zaciągnęły firmy usługowe (45%) i 3,6 tys. handlowe (26%). Łącznie więc 71% udzielonych w marcu 2021 r. kredytów przypada na te dwa sektory.

JAKOŚĆ PORTFELI KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG BRANŻ

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w marcu 2021 r. spłacane były kredyty przez firmy usługowe – wartość indeksu wyniosła 5,87%. Najlepszy (najniższy) odczyt w marcu br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora budowlanego i wynosił on 3,7%.

Zapraszamy do lektury pełnej wersji Newslettera Mikroprzedsiebiorcy - w załączeniu poniżej, w którym znajduje się więcej szczegółowych informacji.

Załączniki