Newsletter BIK o rynku pożyczkowym (dane marzec 2021 r.)

W marcu 2021 r., w porównaniu do marca 2020 r., firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły więcej pożyczek zarówno w ujęciu liczbowym (+8,1%), jak i wartościowym (+12,5%).

  • Łączna wartość nowo udzielonych pożyczek wyniosła w marcu br. 500 mln zł.
  • Średnia kwota udzielonej pożyczki pozabankowej wyniosła 2 319 zł i była wyższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w marcu ub. r. o (+3,7%).

W marcu 2021 r., 39,9% wartości nowo udzielonych pożyczek, firmy pożyczkowe przyznały na kwoty powyżej 5 tys. zł, które w ujęciu liczbowym
stanowiły jednak tylko 10,6% sprzedaży.

  • W ujęciu liczbowym dominowały pożyczki do kwoty 1 tys. zł, które stanowiły 40,3% liczby udzielonego finansowania.
  • W ujęciu wartościowym pożyczki na kwoty poniżej 1 tys. zł miały 10,4% udział w sprzedaży.

W pierwszym kwartale 2021 r. liczba nowo udzielonych pożyczek wyniosła 558,5 tys. sztuk i była niższa o (-11,5%) w porównaniu do pierwszego
kwartału 2020 r. Wartość nowo udzielonych pożyczek w okresie styczeń – marzec 2021 r. to 1,399 mld zł – mniej o (-9,9%) w porównaniu do
analogicznego okresu 2020 r.

Więcej szczegółowych informacji polecamy w załączonym poniżej Raporcie - Newsletter BIK o rynku pożyczkowym. Zapraszamy także do nowej sekcji w portalu BIK, pt. Analizy rynkowe, w której ilustrujemy istotne i aktualne trendy w trzech ujęciach i przekrojach.

Załączniki