Newsletter kredytowy BIK. Mikroprzedsiębiorcy - najnowsze dane o sprzedaży kredytów dla mikrofirm (luty 2021 r.)

W lutym 2021 r., w porównaniu do lutego 2020 r., banki udzieliły dużo mniej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (-20,2%), jak i wartościowym (-17,9%).

SPRZEDAŻ KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

  • W ujęciu liczbowym banki przyznały o (-26,9%) mniej kredytów obrotowych, o (-3,3%) mniej kredytów w rachunku bieżącym oraz o (-17,0%) inwestycyjnych.
  • Spadła także w porównaniu do lutego 2020 r. wartość udzielonych w lutym 2021 r. kredytów inwestycyjnych o (-10,7%), obrotowych o (-22,3%) oraz kredytów w rachunku bieżącym o (-10,2%).

W lutym 2021 r. banki udzieliły łącznie 13,2 tys. kredytów mikroprzedsiębiorcom, na łączną kwotę 1,528 mld zł, w tym:

  • 0,7 tys. kredytów inwestycyjnych na kwotę 224 mln zł,
  • 3,9 tys. kredytów obrotowych na kwotę 584 mln zł
  • oraz 4,7 tys. kredytów w rachunku bieżącym na kwotę 482 mln zł.

W dwóch pierwszych miesiącach 2021 r. łącznie banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom 23,6 tys. kredytów na kwotę 2,653 mld zł. Spadek w liczbie udzielonych kredytów w tym okresie w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. wyniósł (-24,3%), a w wartości (-24,3%).

JAKOŚC PORTFELI KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Lutowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 4,85% w ujęciu wartościowym. Produktowe Indeksy jakości w lutym 2021 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco:

  • kredyty inwestycyjne 2,80%,
  • kredyty obrotowe 9,73%
  • oraz kredyty w rachunku bieżącym 3,13%.

SPRZEDAŻ KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG SEKTORÓW

Na 13,2 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w lutym br., 6,0 tys. zaciągnęły firmy usługowe (45%) i 3,5 tys. handlowe (26%). Łącznie więc 71% udzielonych w lutym 2021 r. kredytów przypada na te dwa sektory.

JAKOŚĆ PORTFELI KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG BRANŻ

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w lutym 2021 r. spłacane były kredyty przez firmy usługowe – wartość indeksu wyniosła 5,55%. Najlepszy (najniższy) odczyt w lutym br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora budowlanego i wynosił on 3,46%.

Zapraszamy do lektury pełnej wersji Newslettera Mikroprzedsiebiorcy - w załaczeniu poniżej, w którym znajduje się więcej szczegółowych informacji.

 

Załączniki