Newsletter BIK o rynku pożyczkowym (dane luty 2021 r.)

W lutym 2021 r., w porównaniu do lutego 2020 r., firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły pożyczek:

  • w ujęciu wartościowym na kwotę niższą o (-11,0%),
  • a w ujęciu liczbowym o (-14,1%) mniej.

Łączna sprzedaż firm pożyczkowych wyniosła w lutym 2021 r. 471 mln zł w ujęciu wartościowym.

Średnia wartość udzielonej pożyczki pozabankowej wyniosła 2 254 zł i była nieznacznie niższa (-0,2%) od średniej wartości pożyczki udzielonej w lutym ub. r.

Firmy pożyczkowe przyznały w lutym 2021 r. 37,3% wartości nowo udzielonych pożyczek na kwoty powyżej 5 tys. zł, które w ujęciu liczbowym
stanowiły jednak tylko 9,9% sprzedaży.

W ujęciu liczbowym dominowały pożyczki do kwoty 1 tys. zł, które stanowiły 40,7% liczby udzielonego finansowania. W ujęciu wartościowym pożyczki na kwoty poniżej 1 tys. zł miały 10,8% udział w sprzedaży.

We wszystkich przedziałach kwotowych udzielonych pożyczek odnotowano ujemne dynamiki zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym.

  • Najwyższą ujemną dynamikę w ujęciu liczbowym oraz wartościowym w lutym 2021 r. w porównaniu do lutego 2020 r. odnotowały pożyczki z przedziału kwotowego 2-3 tys. zł – odpowiednio: (-24,2%) oraz (-23,3%).
  • Najniższą ujemną dynamikę w ujęciu liczbowym oraz wartościowym odnotowały pożyczki z przedziału kwotowego do 1 tys. zł odpowiednio: (-14,5%) oraz (-8,5%).

Załączniki