Newsletter BIK o rynku pożyczkowym

W grudniu 2020 r., w porównaniu do grudnia 2019 r. w ujęciu wartościowym firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły pożyczek na kwotę niższą o 17,5%, spadek w ujęciu liczbowym wyniósł 9,2%.

  • łączna sprzedaż firm pożyczkowych współpracujących z BIK wyniosła w grudniu 2020 r. 473 mln zł w ujęciu wartościowym oraz 211,5 tys. w ujęciu liczbowym.
  • średnia wartość udzielonej w grudniu 2020 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 2 236 zł i była niższa od średniej wartości pożyczki
    udzielonej w grudniu 2019 r. o (-9,1%).

W całym 2020 r. firmy pożyczkowe udzieliły o (-25,4%) mniej pożyczek, a wartościowo udzieliły finansowania na kwotę niższą o (-33,0%) niż
w 2019 r. Firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły w 2020 r.:

  • 2 077,4 tys. pożyczek na łączną kwotę 4,763 mld zł.
  • 34,3% wartości pożyczek udzielono na kwoty powyżej 5 000 zł, które w ujęciu liczbowym stanowiły jednak tylko 8,9% sprzedaży.
  • w ujęciu liczbowym dominowały pożyczki do kwoty 1 tys. zł, które stanowiły 40,7% liczby udzielonego finansowania, a w ujęciu wartościowym pożyczki na kwoty poniżej 1 tys. zł miały 10,6% udział w sprzedaży.

Pożyczki ze wszystkich przedziałów kwotowych i to zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym odnotowały ujemne dynamiki.

  • najwyższą ujemną dynamikę w ujęciu liczbowym oraz wartościowym w 2020 r. w porównaniu do 2019 r. odnotowały pożyczki z przedziału kwotowego powyżej 5 tys. zł odpowiednio: (-39,9%) oraz (-41,7%).
  • najniższą ujemną dynamikę w ujęciu liczbowym oraz wartościowym w 2020 r. w porównaniu do 2019 r. odnotowały pożyczki z przedziału kwotowego do 1 tys. zł odpowiednio: (-17,5%) oraz (-15,1%).

Załączniki