Przemysł spożywczy w Polsce: Co dwunasta firma ma problemy z wypłacalnością. Raport BIG InfoMonitor o zadłużeniu branży spożywczej

Polska to jeden z największych producentów żywności w Europie. Jak wynika z danych Eurostatu udział rodzimych producentów w unijnym sektorze spożywczym wynosi aż 9% – większy przemysł spożywczy mają tylko Francja, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Hiszpania i Holandia. W Polsce produkcja artykułów spożywczych (PKD C10)1 stanowi ok. 16% całkowitej produkcji sprzedanej przemysłu oraz daje zatrudnienie ponad 383 tysiącom osób – tym samym jest to też największy sektor przetwórstwa przemysłowego. Producenci artykułów spożywczych generują ok. 3% wartości dodanej brutto ogółem w gospodarce oraz ok. 11% wartości dodanej przemysłu, dlatego ich kondycja finansowa ma przełożenie na sytuację całej gospodarki.

Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej branża doświadczała bardzo intensywnego rozwoju. Tylko w latach 2010–2017 produkcja artykułów spożywczych w Polsce zwiększyła się wartościowo aż o 34,4% – z 141,1 mld zł do 224,67 mld zł. Nieco wyższą (38,5%) oraz niemal równą (33,9%) dynamikę wzrostu miał tylko sektor spożywczy w Irlandii oraz na Litwie (Eurostat, Production in industry 2009–2018), podczas gdy średnia dynamika wzrostu dla 28 państw wspólnoty wynosiła 7,4%. W ostatnich dwóch latach obserwujemy jednak lekki spadek tempa rozwoju – w 2017 roku produkcja sprzedana polskiej branży spożywczej wzrosła jeszcze o 6,7% wobec roku poprzedniego, zaś w 2018 r. już o 3,9% sięgając w sumie 233,55 mld zł.

Zapraszamy do lektury raportu "Przemysł spożywczy w Polsce: Co dwunasta firma ma problemy z wypłacalnością" przygotowanego przez Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor.

okładka raport spożywczy

Pełny raport w załączeniu

Załączniki