Newsletter BIK o rynku pożyczkowym

W grudniu 2019 r., w porównaniu do grudnia 2018 r. w ujęciu wartościowym firmy pożyczkowe udzieliły pożyczek na niższą kwotę. Spadek wyniósł (-4,2%). Odwrotną tendencję BIK odnotował w ujęciu liczbowym, w stosunku do grudnia 2018 r. wystąpił wzrost liczby udzielonych pożyczek przez firmy pożyczkowe o (+4,6%).

Łączna sprzedaż firm pożyczkowych współpracujących z BIK wyniosła w grudniu 2019 r. 533 mln zł w ujęciu wartościowym oraz 232,3 tys. w ujęciu liczbowym.

W całym 2019 r. firmy pożyczkowe udzieliły o (+0,8%) więcej pożyczek niż w 2018 roku. W ujęciu wartościowym w 2019 r. udzielono finansowania na kwotę niższą o (-3,5%) niż w poprzednim roku. Łącznie w całym 2019 r. firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły 2 745,1 tys. pożyczek na łączną kwotę 6,821 mld zł.
Średnia wartość udzielonej w grudniu 2019 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 2 295 zł i była niższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w grudniu 2018 r. o (-8,5%).

W okresie styczeń–grudzień 2019 r. 38% wartości udzielonych pożyczek było na kwoty powyżej 5 000 zł. W ujęciu liczbowym stanowiły one jednak tylko 10% sprzedaży w okresie styczeń–grudzień 2019 r. W sprzedaży całego 2019 r. w ujęciu liczbowym dominują pożyczki do kwoty 1 tys. zł, które stanowią 38% liczby udzielonego finansowania. W ujęciu wartościowym pożyczki udzielone na kwoty poniżej 1 000 zł miały 9% udział w sprzedaży.
Najwyższa dodatnia dynamika liczby udzielanych pożyczek w całym 2019 r. dotyczyła przedziałów pożyczek niskokwotowych (< 1 tys. zł) i wynosiła (+4,8%) i z przedziału 2–3 tys. zł (+5,7%). W ujęciu wartościowym dodatnia dynamika pożyczek z tych dwóch przedziałów kwotowych wynosiła odpowiednio (+5,1%) i (+5,9%). Najwyższą ujemną dynamikę w ujęciu liczbowym oraz wartościowym w całym 2019 w porównaniu do 2018 roku odnotowały pożyczki z przedziału kwotowego powyżej 5 tys. zł odpowiednio: (-7,4%) oraz (-8,0%).

Załączniki