Sytuacja branży budowlanej. Poprawa kondycji sektora w warunkach umiarkowanego schłodzenia koniunktury. Raport BIG InfoMonitor o zadłużeniu budownictwa

Pierwsze półrocze 2019 r. upłynęło pod znakiem umiarkowanego schłodzenia koniunktury na krajowym rynku budowlanym przede wszystkim z powodu wyhamowania prac w segmencie infrastruktury transportowej i osłabienia dynamiki inwestycji w samorządach.

Spadek liczby realizowanych projektów inwestycyjnych doprowadził do wyczekiwanej stabilizacji cen materiałów, usług i wynagrodzeń na rynku budowlanym. Przełożyło się to na poprawę kondycji finansowej firm działających w sektorze budownictwa. Relatywnie najgorsze wyniki nadal odnotowują duże spółki wykonawcze realizujące kontrakty drogowe podpisane w latach 2015-2017 w okresie silnego spadku liczby zamówień publicznych współfinansowanych z środków UE. Dopiero stopniowa ich finalizacja i sukcesywne zastępowanie nowymi zleceniami pozyskiwanymi na lepszych warunkach pozwalają prognozować poprawę wyników generalnych wykonawców mocno zaangażowanych w segment infrastruktury transportowej. W niektórych firmach presję na spadek rentowności wywołują również kontrakty z segmentu energetycznego. Zdecydowanie
korzystniej prezentują się marże osiągane przez spółki prowadzące prace w segmencie kolejowym, mniej konkurencyjnym, ale wymagającym większych nakładów na rozbudowę własnego potencjału wytwórczego. W relatywnie dobrej kondycji na tle trudnej sytuacji branży znajdują się przedsiębiorstwa z silnie zdywersyfikowanym portfelem inwestycji, w którym dużo miejsca zajmują zlecenia od inwestorów prywatnych w obszarze budownictwa kubaturowego. Krótszy czas realizacji projektów mieszkaniowych i komercyjnych pozwala na umiejętne dostosowywanie marż do szybko zmieniających się cen na rynku budowlanym. Stosunkowo najlepszymi wynikami mogą pochwalić się małe i średnie firmy podwykonawcze, którym udało się wykorzystać ograniczone moce wytwórcze dużych wykonawców w okresie kumulacji prac i uzyskać wyższe ceny za świadczone usługi.

okładka raport budownictwo

Pełny raport w załączeniu

Załączniki