Newsletter BIK o rynku pożyczkowym

W październiku 2019 r., w porównaniu do października 2018 r., w ujęciu wartościowym firmy pożyczkowe udzieliły pożyczek na kwotę niższą o (-12,6%). W ujęciu liczbowym, również odnotowano spadek (-3,6%). Średnia wartość udzielonej w październiku 2019 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 2 397 zł i była niższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w październiku 2018 r. o (-9,3%).
Łączna sprzedaż firm pożyczkowych współpracujących z BIK wyniosła w październiku 2019 r. 555 mln zł w ujęciu wartościowym oraz 231,6 tys. w ujęciu liczbowym.

W okresie styczeń – październik 2019 r. firmy pożyczkowe udzieliły o (-0,3%) mniej pożyczek niż w analogicznym okresie zeszłego roku.
W ujęciu wartościowym w okresie styczeń – październik 2019 r. udzielono finansowania na kwotę niższą o (-3,5%) niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Łącznie w okresie dziesięciu miesięcy 2019 r. firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły 2 263 tys. pożyczek na łączną kwotę 5,71 mld zł.

W okresie styczeń – październik 2019 r. 39% wartości udzielonych pożyczek było na kwoty powyżej 5 000 zł. W ujęciu liczbowym stanowiły one jednak tylko 11% sprzedaży w okresie styczeń – październik 2019 r.

W sprzedaży dziesięciu pierwszych miesięcy 2019 r. w ujęciu liczbowym dominują pożyczki do kwoty 1 tys. zł, które stanowią 38% liczby udzielonego w tym okresie finansowania. W ujęciu wartościowym pożyczki udzielone na kwoty poniżej 1 000 zł miały 9% udział w sprzedaży. Dodatnia dynamika liczby udzielanych pożyczek w okresie styczeń – październik 2019 r. dotyczyła dwóch przedziałów pożyczek: dla niskokwotowych (< 1 tys. zł) wynosiła (+4,4%) i dla przedziału 2-3 tys. zł (+5,0%). W ujęciu wartościowym dodatnia dynamika dotyczyła
również pożyczek z tych dwóch przedziałów kwotowych i odpowiednio wynosiła (+4,1%) i (+5,7%). Najwyższą ujemną dynamikę w ujęciu liczbowym oraz wartościowym w okresie dziesięciu pierwszych miesięcy 2019 r. w porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku odnotowały pożyczki z przedziału kwotowego 3 do 5 tys. zł odpowiednio: (-6,9%) oraz (-7,6%).

Szczegółowe informacje zamieszczone są w załaczonym Raporcie.

Załączniki