Newsletter BIK o rynku pożyczkowym - najnowsze dane o sprzedaży

Z najnowszej analizy, która powstała w oparciu o dane z firm pożyczkowych raportujących do BIK wynika, że w kwietniu 2019 r. w porównaniu do kwietnia 2018 r. firmy pożyczkowe:

  • udzieliły mniej pożyczek w ujęciu wartościowym (-4,5%), jak i w ujęciu liczbowym (-3,2%);
  • łącznie w kwietniu 2019 r. udzieliły finansowania na kwotę 562 mln zł, przyznając 220,3 tys. pożyczek;
  • średnia wartość udzielonej w kwietniu pożyczki wyniosła 2 554 zł i była niższa od średniej wartości udzielonej pożyczki w kwietniu 2018 r. o (-1,4%).

W okresie styczeń - kwiecień 2019 r. firmy pożyczkowe:

  • przyznały o (-2,6%) mniej pożyczek niż w analogicznym okresie zeszłego roku;
  • odnotowały spadek wartości udzielonego finansowania o (-4,5%);
  • łącznie w czterech pierwszych miesiącach ub. r. firmy pożyczkowe udzieliły 882,0 tys. pożyczek na kwotę 2,253 mld zł;
  • 42% wartości udzielonych pożyczek było na kwoty powyżej 5 000 zł, które w ujęciu liczbowym stanowiły 11% sprzedaży;
  • w ujęciu liczbowym dominowały pożyczki do kwoty 1 tys. zł, stanowiąc 40% liczby udzielonych w tym okresie pożyczek;
  • w ujęciu wartościowym, pożyczki udzielone na kwoty poniżej 1 000 zł, miały 9% udział w sprzedaży.

Dodatnia dynamika liczby udzielanych pożyczek w okresie styczeń - kwiecień 2019 r. dotyczyła jedynie pożyczek niskokwotowych (< 1 tys. zł) i wynosiła (+6,8%) oraz wysokokwotowych (> 5 tys. zł), w przypadku których wyniosła ona (+1,9%). Najwyższą ujemną dynamikę w ujęciu liczbowym w okresie czterech pierwszych miesięcy 2019 r. w porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku odnotowały pożyczki z przedziału kwotowego 1,5 do 2 tys. zł (-13,8%).

 

Załączniki


Aleksandra Stankiewicz-Billewicz
Ekspert ds. PR
Biuro Informacji Kredytowej
+48 22 348 4131 + 48 512 164 131 aleksandra.stankiewicz-billewicz@bik.pl