Newsletter BIK o rynku pożyczkowym

W maju 2019 r., w porównaniu do maja 2018 r. firmy pożyczkowe odnotowały spadki zarówno w wartości udzielonych pożyczek (-12%), jak i w liczbie (-8,5%). W maju 2019 r. firmy pożyczkowe udzieliły finansowania na kwotę 551 mln zł, udzielając 222,2 tys. pożyczek. Średnia wartość udzielonej w maju pożyczki pozabankowej wyniosła 2 480 zł i była niższa od średniej wartości udzielonej pożyczki w maju 2018 r. o (-4%). Łącznie w okresie styczeń - maj 2019 r. firmy pożyczkowe udzieliły 1 109,9 tys. pożyczek na łączną kwotę 2,846 mld zł. W analizowanym okresie firmy pożyczkowe udzieliły o (-3,2%) mniej pożyczek niż w analogicznym okresie zeszłego roku, a w ujęciu wartościowym spadek wyniósł (-3,3%).
Analizując rynek pożyczkowy w okresie pierwszych pięciu miesięcy 2019 r. według przedziałów kwotowych, 42% wartości udzielonych pożyczek dotyczyło kwot powyżej 5 tys. zł, które stanowiły 11% sprzedaży. W ujęciu liczbowym omawianego okresu dominowały pożyczki do kwoty 1 tys. zł, które stanowiły 39% liczby udzielonego finansowania. W ujęciu wartościowym pożyczki udzielone na kwoty poniżej 1 tys. zł miały 9% udział w sprzedaży.
Dodatnia dynamika liczby udzielanych pożyczek w okresie styczeń – maj 2019 r. dotyczyła jedynie pożyczek niskokwotowych (< 1 tys. zł) i wynosiła (+5,1%) oraz wysokokwotowych (> 5 tys. zł), w przypadku których wyniosła ona (+0,7%). Najwyższą ujemną dynamikę w ujęciu liczbowym odnotowały pożyczki z przedziału kwotowego 1,5 do 2 tys. zł (-12,0%).

Więcej informacji o rynku pożyczkowym w maju 2019 r. - w załączonym Newsletterze.

Załączniki


Aleksandra Stankiewicz-Billewicz
Ekspert ds. PR
Biuro Informacji Kredytowej
+48 22 348 4131 + 48 512 164 131 aleksandra.stankiewicz-billewicz@bik.pl