Newsletter BIK o rynku pożyczkowym

W lipcu 2019 r., w porównaniu do lipca 2018 r., firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły więcej pożyczek, na wyższą kwotę. Wzrost w lipcu r/r, w ujęciu liczbowym wyniósł (+11,8%), a w wartościowym (+2,8%). Firmy pożyczkowe udzieliły w lipcu 2019 r. 252,6 tys. pożyczek na kwotę 634 mln zł.  Średnia wartość udzielonej w lipcu pożyczki pozabankowej wyniosła 2 509 zł i była niższa od średniej wartości udzielonej pożyczki w lipcu 2018 r. o (-8,1%).

W pierwszych siedmiu miesiącach 2019 r. firmy pożyczkowe udzieliły o (+1,0%) więcej pożyczek niż w analogicznym okresie zeszłego roku. W ujęciu wartościowym w okresie styczeń – lipiec 2019 r. udzielono finansowania na niemal taką samą kwotę, jak w analogicznym okresie zeszłego roku. Łącznie w okresie styczeń – lipiec 2019 r. firmy pożyczkowe udzieliły 1 615 tys. pożyczek na kwotę 4,167 mld zł.   

W pierwszych siedmiu miesiącach 2019 r. 40% wartości i 11% liczby udzielonego finansowania - były to pożyczki na kwoty powyżej 5 tys. zł. W ujęciu liczbowym dominowały pożyczki do kwoty 1 tys. zł, które stanowiły 38% udzielonych w tym okresie pożyczek. W ujęciu wartościowym pożyczki udzielone na kwoty poniżej 1 000 zł miały 9% udział w sprzedaży. Dodatnia dynamika liczby udzielanych pożyczek w okresie styczeń - lipiec 2019 r. dotyczyła pożyczek niskokwotowych (< 1 tys. zł) i wynosiła (+6,6%) oraz wysokokwotowych (> 5 tys. zł), w przypadku których wyniosła ona (+0,4%).

Najwyższą ujemną dynamikę w ujęciu liczbowym, w okresie siedmiu pierwszych miesięcy 2019 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2018, odnotowały pożyczki z przedziału kwotowego 1,0 do 1,5 tys. zł (-6,7%) oraz 3 do 5 tys. zł (-6,2%).

Więcej informacji o rynku pożyczkowym w lipcu 2019 r. - w załączonym Newsletterze.

Załączniki


Aleksandra Stankiewicz-Billewicz
Ekspert ds. PR
Biuro Informacji Kredytowej
+48 22 348 4131 + 48 512 164 131 aleksandra.stankiewicz-billewicz@bik.pl