facebook web

Wykres dnia BIK, 26 lipca 2019 r.

Wykres dnia 26lipca

W okresie ostatnich trzech lat pogłębił się trend w zakresie udzielanych kredytów mieszkaniowych na kwoty powyżej 350 tys. zł.
Podczas, gdy jeszcze w 2016 r. udział kredytów mieszkaniowych powyżej 350 tys. zł osiągał 30% wartości i 12,5% liczby wszystkich udzielonych kredytów mieszkaniowych, tak w 1 półroczu 2019 r. prawie podwoiła się liczba udzielanych kredytów na kwoty powyżej 350 tys. zł. Obecnie udział kredytów mieszkaniowych w tym przedziale stanowi w wymiarze wartościowym 41% a w liczbowym 22% wszystkich udzielanych kredytów mieszkaniowych.

Odmienne zjawisko dotyczy kredytów mieszkaniowych o wartości do 150 tys. zł.
Jeszcze w 2016 r. kredyty mieszkaniowe do 150 tys. zł stanowiły prawie 40% udzielonych kredytów mieszkaniowych, podczas gdy w 1 półroczu 2019 r. już tylko niecałe 23%. W ujęciu wartościowym odnotowano spadek z prawie 18% na niecałe 10%.

Załączniki