Newsletter kredytowy BIK, sierpień 2018 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

W sierpniu 2018 r., w porównaniu do sierpnia 2017 r. w ujęciu liczbowym instytucje finansowe udzieliły więcej kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych oraz limitów kredytowych.

W ujęciu liczbowym najwyższy wzrost dotyczył:

  • kredytów mieszkaniowych (+17,2%)
  • oraz limitów kredytowych (+4,7%).

W ujęciu wartościowym udzielono wyższą wartość:

  • kredytów mieszkaniowych (+27,4%)
  • konsumpcyjnych (+7,5%),
  • przyznały wyższą kwotę limitów na kartach kredytowych (+5,2%).

Ujemne dynamiki w ujęciu liczbowym odnotowały karty kredytowe (-4,6%), a w wartościowym limity kredytowe (-3,0%).

 

W okresie styczeń - sierpień 2018 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. banki i SKOK-i udzieliły więcej kredytów mieszkaniowych (+9,3%) i konsumpcyjnych (+5,5%) oraz przyznały więcej limitów kredytowych (+6,3%).

W ujęciu wartościowym w tym samym okresie najwyższy wzrost wartości udzielonych kredytów odnotowały kredyty mieszkaniowe (+18,7%), kredyty konsumpcyjne (+7,9%) oraz limity kredytowe (+3,7%). Negatywna tendencja zarówno w wolumenie, jak i w kwocie dotyczyła w tym okresie kart kredytowych, które spadły odpowiednio o (-4,6%) oraz (-3,1%).

Załączniki