facebook web

Wykres Dnia BIK

Wykres dnia BIK, 11 czerwca 2018 r.

Społeczeństwo polskie starzeje się, 20% dorosłych Polaków ma 65 lat i więcej. Aktywność kredytowa seniorów jest nie- co niższa niż całej dorosłej populacji. Niemal co drugi Polak (49%) obsługuje kredyt bądź pożyczkę w instytucji finansowej, natomiast wśród seniorów 45% osób ma takie zobowiązanie, czasami wspólne z drugą osobą. ...
Więcej

Wykres dnia BIK, 5 czerwca 2018 r.

Każdego roku przygodę z kredytem bankowym rozpoczyna ok. 600 tys. nowych klientów, którzy nigdy wcześniej nie korzystali z kredytu w sektorze bankowym. Wśród nowych klientów w 2017 r. większość (72,4%) stanowili młodzi klienci poniżej 35 roku życia. ...
Więcej

Wykres dnia BIK, 22 maja 2018 r.

Kredyty dla młodych Kredyty udzielone osobom w grupie wiekowej 18–24 lata wy- kazują szkodowość ponad dwukrotnie wyższą w porównaniu do pozostałych grup wiekowych. Kredytowanie najmłodszych wiąże się z większym ryzykiem w porównaniu do finansowa- nia osób w wyższych przedziałach wiekowych. ...
Więcej

Wykres dnia BIK, 30 kwietnia 2018 r.

Według danych BIK obecnie z kredytu gotówkowego w sek- torze bankowym korzysta 5,7 mln klientów, natomiast z po- życzek w firmach pożyczkowych 513 tys. osób. W ostatnich latach obserwujemy wzrost średniej kwoty udzie- lonego kredytu gotówkowego w bankach oraz średniej kwoty pożyczki udzielonej przez firmy pożyczkowe. ...
Więcej

Wykres dnia BIK, 20 kwietnia 2018 r.

Według danych BIK obecnie 15,286 mln klientów posiada czynny kredyt w sektorze bankowym lub pożyczkę w sektorze pożyczkowym. Z kredytów w bankach korzysta 15,170 mln osób, z pożyczek w firmach pożyczkowych 521 tys. osób, wspólnych klientów banków i firm pożyczkowych jest 405 tys. Zdecydowana większość klientów (7,382 mln) posiada jeden rachunek kredytowy bądź pożyczkowy. ...
Więcej

Wykres dnia BIK, 13 kwietnia 2018 r.

Kredyty gotówkowe są najbardziej popularnymi kredytami dla klientów indywidualnych. Wartość kredytów gotówkowych udzielonych przez sektor bankowy i SKOKi w 2017 r. wyniosła łącznie 66,1 mld i była znacznie wyższa niż wartość udzielonych w tym czasie kredytów mieszkaniowych (46,5 mld zł). ...
Więcej