facebook web

Wykres Dnia BIK

Wykres dnia BIK, 20 kwietnia 2018 r.

Według danych BIK obecnie 15,286 mln klientów posiada czynny kredyt w sektorze bankowym lub pożyczkę w sektorze pożyczkowym. Z kredytów w bankach korzysta 15,170 mln osób, z pożyczek w firmach pożyczkowych 521 tys. osób, wspólnych klientów banków i firm pożyczkowych jest 405 tys. Zdecydowana większość klientów (7,382 mln) posiada jeden rachunek kredytowy bądź pożyczkowy. ...
Więcej

Wykres dnia BIK, 13 kwietnia 2018 r.

Kredyty gotówkowe są najbardziej popularnymi kredytami dla klientów indywidualnych. Wartość kredytów gotówkowych udzielonych przez sektor bankowy i SKOKi w 2017 r. wyniosła łącznie 66,1 mld i była znacznie wyższa niż wartość udzielonych w tym czasie kredytów mieszkaniowych (46,5 mld zł). ...
Więcej