facebook web

Wykres Dnia BIK

Wykres dnia BIK, 6 sierpnia 2018 r.

Polski mikroprzedsiębiorca jest lojalnym kredytobiorcą. Na 2,15 mln aktywnych mikroprzedsiębiorców, figurujących w bazie CEiDG, co 5 podmiot gospodarczy ma firmowy kredyt. Wśród nich aż 85% korzysta z kredytu, zaciągniętego tylko w jednym banku. ...
Więcej

Wykres dnia BIK, 30 lipca 2018 r.

Co piąty mikroprzedsiębiorca korzysta z kredytu bankowego, ale dopiero po kilku latach od rozpoczęcia działalności. Wśród mikroprzedsiębiorców, którzy założyli działalność go- spodarczą w 2007 roku, 72 tysiące (53%) kontynuowało dzia- łalność gospodarczą w lutym 2018 r. Natomiast działalność rozpoczętą w 2010 r., w lutym 2018 r. prowadziło tylko 32%, zaś...
Więcej

Wykres dnia BIK, 12 lipca 2018 r.

Wiek klienta jest jednym z podstawowych czynników wpły- wających zarówno na trwałość i długość relacji z instytucją finansującą osoby prywatne, jak i na poziom ryzyka związanego z udzieleniem kredytu lub pożyczki. ...
Więcej

Wykres dnia BIK, 9 lipca 2018 r.

Wysokokwotowe kredyty gotówkowe najbardziej ryzykowne Tylko niespełna 5% spośród kredytów gotówkowych, udzielo- nych w latach 2015–2017, miało opóźnienie w spłacie powyżej 90 dni, w okresie 24 miesięcy od momentu ich udzielenia. ...
Więcej

Wykres dnia BIK, 11 czerwca 2018 r.

Społeczeństwo polskie starzeje się, 20% dorosłych Polaków ma 65 lat i więcej. Aktywność kredytowa seniorów jest nie- co niższa niż całej dorosłej populacji. Niemal co drugi Polak (49%) obsługuje kredyt bądź pożyczkę w instytucji finansowej, natomiast wśród seniorów 45% osób ma takie zobowiązanie, czasami wspólne z drugą osobą. ...
Więcej

Wykres dnia BIK, 5 czerwca 2018 r.

Każdego roku przygodę z kredytem bankowym rozpoczyna ok. 600 tys. nowych klientów, którzy nigdy wcześniej nie korzystali z kredytu w sektorze bankowym. Wśród nowych klientów w 2017 r. większość (72,4%) stanowili młodzi klienci poniżej 35 roku życia. ...
Więcej