facebook web

Raporty branżowe

Raporty branżowe opisują kondycję finansową i poziom zaległości płatniczych - kluczowych branż polskiej gospodarki, np. takich jak budownictwo, transport, czy handel. Podstawę opracowań stanowią dane o zaległym zadłużeniu pochodzące z Rejestru Dłużników Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz bazy Biura Informacji Kredytowej. Ich uzupełnieniem są m.in. informacje z GUS oraz NBP.

Na zawartość raportu składają się także komentarze i opinie ekspertów oraz przedstawicieli danej branży dotyczące sytuacji oraz aktualnych problemów, którymi żyją firmy funkcjonujące w opisywanym obszarze gospodarki. Poruszane w raportach aspekty dotyczą między innymi liczby firm z zaległościami w Polsce w ujęciu geograficznym, odsetka firm z zaległościami i ich łącznego zaległego zadłużenia na podstawie zobowiązań kredytowych i pozakredytowych.

Obraz rynku hotelowego w Polsce. Przybywa hoteli i problemów finansowych. Raport BIG InfoMonitor o zadłużeniu hotelarstwa

Wrzesień zamyka najgorętszy okres wakacyjny w polskich hotelach. Liczba gości w porównaniu z lipcem i sierpniem maleje, ale hotelarze nie mają na co narzekać. Wrzesień jest czwartym miesiącem pod względem średniego obłożenia i liczby udzielonych noclegów (po sierpniu, lipcu i czerwcu). ...
Czytaj

Sytuacja na kontach rolników lepsza niż na polach. Polska wieś dobrze spłaca swoje zobowiązania. Raport BIG InfoMonitor o zadłużeniu rolnictwa

Minione lato nie było udane dla rolników. Na zbiorach odbiła się susza. Jeszcze nie udało się uporać ze skutkami niesprzyjającej pogody, a już pojawiają się obawy o rosnące ceny prądu. Może to wpłynąć na sytuację finansową firm rolnych i rolników indywidualnych. Na koniec czerwca ich łączne przeterminowane zadłużenie wynosiło 915 mln zł. O ile opóźnienia płatności na rzecz dostawców i banków są rzadkością w branży rolnej, to gdy już się pojawią są dużo wyższe niż przeciętnie w gospodarce i idą w setki tysiące złotych.
Więcej

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlanych. Boom trwa, ryzyko nie maleje. Ogólnopolski Raport BIG InfoMonitor o zadłużeniu firm z sektora budownictwa (wydanie trzecie)

Z jednej strony branża budowlana wciąż może się cieszyć z bardzo dobrej koniunktury, która wynika z wysokiej produkcji budowlanej na rynku infrastruktury, budownictwa mieszkaniowego, nieruchomości komercyjnych i przemysłowych. ...
Więcej

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlanych. Niestabilna kondycja branży na szczycie koniunktury - Ogólnopolski Raport BIG InfoMonitor o zadłużeniu firm z sektora budowlanego (wydanie drugie)

Pierwsze półrocze 2018 r. upłynęło na rynku budowlanym pod znakiem bardzo dobrej koniunktury. Z impetem ruszyły inwestycje infrastrukturalne, dalej rozwija się budownictwo mieszkaniowe, panuje znakomita sytuacja na rynku biurowym i magazynowym, rozkwitają inwestycje samorządowe, rosną też inwestycje przedsiębiorstw przeznaczone na budynki i budowle. ...
Więcej

Wymarzone wakacje biur podróży. Ogólnopolski raport o zadłużeniu firm z branży turystycznej

Wysoki wzrost gospodarczy, niskie bezrobocie oraz poprawiająca się sytuacja finansowa polskich rodzin sprawiają, że podróże przestały być dla Polaków niedostępnym luksusem. W pierwszym kwartale tego roku granicę Polski przekroczyło o 4,3 proc. więcej Polaków niż w I kw. 2017 r. Na lotniskach odprawiło się wówczas 4,1 mln Polaków, czyli o 15,4 proc. więcej niż rok wcześniej. Duża część tych wylotów była związana z wyjazdami na wakacje, również tymi organizowanymi przez biura podróży. Z danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wynika, że w pierwszym półroczu tego roku z pośrednictwa biur podróży skorzystało aż 3,94 milionów Polaków, o 14 proc. więcej niż rok wcześniej.
Więcej

Sytuacja na rynku hotelowym w Polsce. Pełne obłożenie

Dobre wyniki gospodarcze, rosnące znaczenie turystyczne, ale również biznesowe Polski, wpływają pozytywnie na rozwój rynku hotelowego. Jest on obiektem zainteresowania zarówno globalnych, jak i rodzimych inwestorów. ...
Więcej