facebook web

Raporty branżowe

Raporty branżowe opisują kondycję finansową i poziom zaległości płatniczych - kluczowych branż polskiej gospodarki, np. takich jak budownictwo, transport, czy handel. Podstawę opracowań stanowią dane o zaległym zadłużeniu pochodzące z Rejestru Dłużników Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz bazy Biura Informacji Kredytowej. Ich uzupełnieniem są m.in. informacje z GUS oraz NBP.

Na zawartość raportu składają się także komentarze i opinie ekspertów oraz przedstawicieli danej branży dotyczące sytuacji oraz aktualnych problemów, którymi żyją firmy funkcjonujące w opisywanym obszarze gospodarki. Poruszane w raportach aspekty dotyczą między innymi liczby firm z zaległościami w Polsce w ujęciu geograficznym, odsetka firm z zaległościami i ich łącznego zaległego zadłużenia na podstawie zobowiązań kredytowych i pozakredytowych.

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw handlowych. Raport BIG InfoMonitor o zadłużeniu handlu

W roku 2020 wzrost PKB Polski prognozowany jest na ok. 3,3–3,5 proc. wobec ponad 4 proc. wzrostu oczekiwanych po roku 2019. Spowolnienie gospodarcze, które przewidują ekonomiści z pewnością przełoży się również na handel.
Czytaj

Powolne hamowanie rozpędzonego transportu. Raport BIG InfoMonitor o zadłużeniu firm z sektora transportowego

Branżę transportową w nadchodzącym czasie czekają liczne ostre zakręty. Pierwszy mocno niebezpieczny to unijny pakiet mobilności, który negatywnie wpłynie na konkurencyjność polskich firm za granicą. Kolejne to osłabienie gospodarcze w kraju i niedobory pracowników. ...
Więcej

Sytuacja branży budowlanej. Poprawa kondycji sektora w warunkach umiarkowanego schłodzenia koniunktury. Raport BIG InfoMonitor o zadłużeniu budownictwa

Pierwsze półrocze 2019 r. upłynęło pod znakiem umiarkowanego schłodzenia koniunktury na krajowym rynku budowlanym przede wszystkim z powodu wyhamowania prac w segmencie infrastruktury transportowej i osłabienia dynamiki inwestycji w samorządach. Spadek liczby realizowanych projektów inwestycyjnych doprowadził do wyczekiwanej stabilizacji cen materiałów, usług i wynagrodzeń na rynku budowlanym. Przełożyło się to na poprawę kondycji finansowej firm działających w sektorze budownictwa. Relatywnie najgorsze wyniki nadal odnotowują duże spółki wykonawcze realizujące kontrakty drogowe podpisane w latach 2015-2017 w okresie silnego spadku liczby zamówień publicznych współfinansowanych z środków UE.
Więcej

Obraz rynku hotelowego w Polsce. Przybywa hoteli i problemów finansowych. Raport BIG InfoMonitor o zadłużeniu hotelarstwa

Wrzesień zamyka najgorętszy okres wakacyjny w polskich hotelach. Liczba gości w porównaniu z lipcem i sierpniem maleje, ale hotelarze nie mają na co narzekać. Wrzesień jest czwartym miesiącem pod względem średniego obłożenia i liczby udzielonych noclegów (po sierpniu, lipcu i czerwcu). ...
Więcej

Sytuacja na kontach rolników lepsza niż na polach. Polska wieś dobrze spłaca swoje zobowiązania. Raport BIG InfoMonitor o zadłużeniu rolnictwa

Minione lato nie było udane dla rolników. Na zbiorach odbiła się susza. Jeszcze nie udało się uporać ze skutkami niesprzyjającej pogody, a już pojawiają się obawy o rosnące ceny prądu. Może to wpłynąć na sytuację finansową firm rolnych i rolników indywidualnych. Na koniec czerwca ich łączne przeterminowane zadłużenie wynosiło 915 mln zł. O ile opóźnienia płatności na rzecz dostawców i banków są rzadkością w branży rolnej, to gdy już się pojawią są dużo wyższe niż przeciętnie w gospodarce i idą w setki tysiące złotych.
Więcej

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlanych. Boom trwa, ryzyko nie maleje. Ogólnopolski Raport BIG InfoMonitor o zadłużeniu firm z sektora budownictwa (wydanie trzecie)

Z jednej strony branża budowlana wciąż może się cieszyć z bardzo dobrej koniunktury, która wynika z wysokiej produkcji budowlanej na rynku infrastruktury, budownictwa mieszkaniowego, nieruchomości komercyjnych i przemysłowych. ...
Więcej