facebook web

Raporty branżowe

Raporty branżowe opisują kondycję finansową i poziom zaległości płatniczych - kluczowych branż polskiej gospodarki, np. takich jak budownictwo, transport, czy handel. Podstawę opracowań stanowią dane o zaległym zadłużeniu pochodzące z Rejestru Dłużników Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz bazy Biura Informacji Kredytowej. Ich uzupełnieniem są m.in. informacje z GUS oraz NBP.

Na zawartość raportu składają się także komentarze i opinie ekspertów oraz przedstawicieli danej branży dotyczące sytuacji oraz aktualnych problemów, którymi żyją firmy funkcjonujące w opisywanym obszarze gospodarki. Poruszane w raportach aspekty dotyczą między innymi liczby firm z zaległościami w Polsce w ujęciu geograficznym, odsetka firm z zaległościami i ich łącznego zaległego zadłużenia na podstawie zobowiązań kredytowych i pozakredytowych.

Sytuacja na rynku hotelowym w Polsce. Pełne obłożenie

Dobre wyniki gospodarcze, rosnące znaczenie turystyczne, ale również biznesowe Polski, wpływają pozytywnie na rozwój rynku hotelowego. Jest on obiektem zainteresowania zarówno globalnych, jak i rodzimych inwestorów. ...
Czytaj

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlanych. Wzrost cen blokuje hossę

Wzrost cen blokuje hossę. Pomimo wyraźnej poprawy koniunktury w budownictwie sytuacja finansowa firm z tego sektora okazała się gorsza niż przed rokiem. ...
Więcej