facebook web

Raporty branżowe

Raporty branżowe opisują kondycję finansową i poziom zaległości płatniczych - kluczowych branż polskiej gospodarki, np. takich jak budownictwo, transport, czy handel. Podstawę opracowań stanowią dane o zaległym zadłużeniu pochodzące z Rejestru Dłużników Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz bazy Biura Informacji Kredytowej. Ich uzupełnieniem są m.in. informacje z GUS oraz NBP.

Na zawartość raportu składają się także komentarze i opinie ekspertów oraz przedstawicieli danej branży dotyczące sytuacji oraz aktualnych problemów, którymi żyją firmy funkcjonujące w opisywanym obszarze gospodarki. Poruszane w raportach aspekty dotyczą między innymi liczby firm z zaległościami w Polsce w ujęciu geograficznym, odsetka firm z zaległościami i ich łącznego zaległego zadłużenia na podstawie zobowiązań kredytowych i pozakredytowych.