facebook web

Dłużnik Alimentacyjny

W raporcie prezentujemy dane na temat dłużników alimentacyjnych, zgromadzone w Rejestrze Dłużników prowadzonym przez BIG InfoMonitor. Koncentrujemy się na dłużnikach przekazywanych przez gminy, które są prawnie zobowiązane do wpisywania takich informacji do wszystkich BIG-ów w Polsce.

Raport – Dłużnik alimentacyjny (grudzień 2017)

Zaległości alimentacyjne Polaków wynoszą już 11,3 mld zł – wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Rekordzista jest winny dzieciom prawie pół miliona złotych. Zadłużenie rośnie, jednak zdecydowanie wolniej niż w I połowie roku. ...
Czytaj

Raport - Dłużnik alimentacyjny (sierpień 2017)

Liczba dłużników alimentacyjnych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor wciąż rośnie. W ciągu trzech miesięcy przybyło 8 166 osób i na koniec lipca znajdowało się już 310 038 rodziców niepłacących na dzieci. ...
Więcej

Raport – Dłużnik alimentacyjny (maj 2017)

Prawie 10,5 mld zł wyniosły na koniec kwietnia długi alimentacyjne Polaków zgłoszonych do BIG InfoMonitor. Kwota przyrasta obecnie o ok. 100 mln zł miesięcznie, a w rejestrze widnieje już blisko 302 tys. osób niepłacących na dzieci. ...
Więcej

Raport - Dłużnik alimentacyjny (luty 2017)

Od końca września 2016 do końca stycznia 2017 liczba dłużników alimentacyjnych wzrosła o prawie 17 tys. osób. Wraz z nimi o ponad 801 mln zł urósł dług alimentacyjny. Na koniec stycznia jego wartość przekroczyła już 10,1 mld zł. ...
Więcej

Raport - Dłużnik alimentacyjny (październik 2016)

Prawie 9,4 mld zł wyniosły na koniec września długi alimentacyjne należące do 282,3 tys. dłużników wpisanych do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. To jednak nie wszystkie ich zaległości, niepłacący na utrzymanie dzieci nie uregulowali również innych zobowiązań na kwotę ponad 0,8 mld zł. ...
Więcej

Raport - Dłużnik alimentacyjny (lipiec 2016)

Ponad 75 tys. dłużników alimentacyjnych miało kłopoty z powodu obecności w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor. Niesolidni rodzice chwytają się różnych sposobów, aby uniknąć płacenia alimentów na dzieci: ukrywają dochody pracując w szarej strefie, przepisują majątek na inne osoby, tak by komornik nie mógł nic wyegzekwować, przekazują od czasu do czasu symboliczne...
Więcej