facebook web

Dłużnik Alimentacyjny

W raporcie prezentujemy dane na temat dłużników alimentacyjnych, zgromadzone w Rejestrze Dłużników prowadzonym przez BIG InfoMonitor. Koncentrujemy się na dłużnikach przekazywanych przez gminy, które są prawnie zobowiązane do wpisywania takich informacji do wszystkich BIG-ów w Polsce.

Raport - Dłużnik alimentacyjny (lipiec 2018)

Zmienione przepisy kodeksu karnego wymierzone w niepłacących na dzieci spowodowały, że policję i prokuraturę zalała lawina spraw z art. 209 k.k. Liczba dłużników alimentacyjnych rośnie jednak nadal. W ciągu pierwszego półrocza 2018 r. w BIG InfoMonitor przybyło ich o prawie 3 proc. - do 319 tysięcy, a kwota zaległości wzrosła o ponad 6 proc. - do 11,9 mld zł.
Czytaj

Raport – Dłużnik alimentacyjny (marzec 2018)

Od zmian zaostrzających prawo alimentacyjne, w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor zachodzą spore wahania w liczbie dłużników alimentacyjnych. Po zauważalnych spadkach liczby dłużników alimentacyjnych w dwóch ostatnich miesiącach zeszłego roku, w tym znów obserwujemy wzrost. W styczniu i lutym tego roku liczba opiekunów niepłacących na dzieci i zgłaszanych do Rejestru BIG InfoMonitor wzrosła - o 3 477 osób, chociaż nie w każdym województwie. Mniej dłużników niż na koniec ub.r. jest w pięciu regionach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, łódzkim, opolskim i pomorskim. Kwota zadłużenia alimentacyjnego spadła jednak tylko w lubuskim. Jak pokazują ostatnie dane zgromadzone w bazie BIG InfoMonitor, w Polsce zasądzonych alimentów nie płaci 314 064 opiekunów. W sumie długi alimentacyjne wynoszą już prawie 11,5 mld zł, co stanowi ponad 29 proc. wszystkich zaległości Polaków odnotowanych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor. Większą wartość niż długi alimentacyjne wpisywane przez gminy, mają jedynie kwoty przekazywane przez firmy pożyczkowe i banki, długi dochodzone wyrokiem sądowym, oraz zgłaszane przez operatorów telekomunikacyjnych. W tych zaległościach dłużnicy alimentacyjni też maja swój udział, bo niemal połowa z nich nie płaci nie tylko dzieciom, ale również bankom oraz innym firmom i instytucjom.
Więcej

Raport – Dłużnik alimentacyjny (grudzień 2017)

Zaległości alimentacyjne Polaków wynoszą już 11,3 mld zł – wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Rekordzista jest winny dzieciom prawie pół miliona złotych. Zadłużenie rośnie, jednak zdecydowanie wolniej niż w I połowie roku. ...
Więcej

Raport - Dłużnik alimentacyjny (sierpień 2017)

Liczba dłużników alimentacyjnych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor wciąż rośnie. W ciągu trzech miesięcy przybyło 8 166 osób i na koniec lipca znajdowało się już 310 038 rodziców niepłacących na dzieci. ...
Więcej

Raport – Dłużnik alimentacyjny (maj 2017)

Prawie 10,5 mld zł wyniosły na koniec kwietnia długi alimentacyjne Polaków zgłoszonych do BIG InfoMonitor. Kwota przyrasta obecnie o ok. 100 mln zł miesięcznie, a w rejestrze widnieje już blisko 302 tys. osób niepłacących na dzieci. ...
Więcej

Raport - Dłużnik alimentacyjny (luty 2017)

Od końca września 2016 do końca stycznia 2017 liczba dłużników alimentacyjnych wzrosła o prawie 17 tys. osób. Wraz z nimi o ponad 801 mln zł urósł dług alimentacyjny. Na koniec stycznia jego wartość przekroczyła już 10,1 mld zł. ...
Więcej