facebook web

Raport BIG

Raporty o zatorach płatniczych w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. 

Raport BIG - grudzień 2016

Wiosenne sygnały poprawy sytuacji w zatorach płatniczych nie przetrwały próby czasu. Obecnie znów niemal połowa firm skarży się na problemy z terminowymi płatnościami kontrahentów. Obliczany na podstawie ich opinii Indeks Zatorów Płatniczych BIG w 31. edycji Raportu BIG InfoMonitor zanotował symboliczną zmianę na lepsze z 9,1 do 10,3 pkt.
Czytaj

Raport BIG - maj 2016

Wzrost wartości Indeksu Zatorów Płatniczych, wskazujący na poprawę sytuacji, to efekt utrzymującej się dobrej kondycji gospodarki i zwiększającej się dynamiki jej rozwoju. Jednak przełożenie to nie jest aż tak wyraźne, jak można by się spodziewać. ...
Więcej

Raport BIG - listopad 2015

Przedsiębiorcy, którzy mają trudności z terminowym otrzymywaniem swoich należności częciej wskazują, iż aby móc współpracować z dużymi firmami, muszą akceptować ich długie terminy płatności. (str. 5) Zdecydowanie najgorzej mają się mikrofirmy, bo niemal co czwarta czeka na 20-40 proc. wartości należności, a co dwunasta nawet na ponad 40 proc. (str. 9) Problem zatorów płatniczych...
Więcej

Raport BIG - maj 2015

Przedstawiamy już 28 edycję Raportu BIG na temat zatorów płatniczych, występujących w polskiej gospodarce. Badaniem objęte zostały firmy, które deklarowały, że część ich należności nie jest regulowana terminowo (posiadają należności przeterminowane). ...
Więcej

Raport BIG - wrzesień 2014

To już 27. edycja Raportu BIG, w której publikujemy wyniki badania opinii na temat bezpieczeństwa prowadzenia biznesu w Polsce przeprowadzonego wśród przedsiębiorców z wielu branż. W najnowszej publikacji prezentujemy dane wpływające na poziom Wskaźnika Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej, takie jak zdolność do regulowania bieżących zobowiązań, skalę problemu...
Więcej

Raport BIG - czerwiec 2014

Z ogromną przyjemnością przedstawiamy Państwu kolejną – już 26. edycję Raportu BIG. Zawiera on badanie opinii wśród przedsiębiorców wielu branż na temat bezpieczeństwa prowadzenia biznesu w Polsce. ...
Więcej