facebook web

InfoDług

InfoDług: Indeks Zaległych Płatności Polaków - wrzesień 2017

Spadł Indeks Zaległych Płatności Polaków. Najmniej problemów jest w województwach, w których przeważają mieszkańcy wsi. Indeks Zaległych Płatności Polaków obniżył się w II kwartale z 77,7 pkt do 76,8 pkt., co oznacza poprawę terminowych płatności konsumentów. ...
Więcej

InfoDług: Indeks Zaległych Płatności Polaków - czerwiec 2017

Rośnie liczba niesolidnych dłużników a wraz z nią Indeks Zaległych Płatności Polaków. Na koniec I kwartału wskaźnik osiągnął 77,7 pkt. W ciągu I kwartału wzrósł o 3,9 pkt. Wzrost bez wyjątku objął wszystkie województwa. ...
Więcej

InfoDług - Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i klientach podwyższonego ryzyka - KWIECIEŃ 2017 - 33. edycja

Prezentujemy Państwu już 33. edycję Raportu InfoDług przygotowanego na podstawie danych z baz: Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej. Jego celem jest  pokazanie problemu nieterminowego spłacania zobowiązań (długów) przez Polaków. ...
Więcej

InfoDług: Indeks Zaległych Płatności Polaków - grudzień 2016

Dane z bazy Rejestru Dłużników Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej, na temat osób fizycznych niepłacących w terminie swoich zobowiązań, po raz pierwszy od pięciu kwartałów przyniosły spadek Indeksu Zaległych Płatności Polaków. ...
Więcej

InfoDług: Indeks Zaległych Płatności Polaków - wrzesień 2016

Indeks Zaległych Płatności Polaków systematycznie idzie w górę. Wskaźnik, który pokazuje liczbę osób z zaległymi zobowiązaniami przypadającą na 1000 dorosłych Polaków wzrósł od poprzedniej publikacji w czerwcu z 68,1 do 72,6. ...
Więcej

InfoDług: Indeks Zaległych Płatności Polaków - czerwiec 2016

W oparciu o dane pochodzące z dwóch baz: Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej prezentujemy Państwu już 32. edycję Raportu InfoDług. Raport ma na celu pokazanie skali problemu jakim jest nieterminowe spłacanie zobowiązań (długów) przez Polaków. ...
Więcej