facebook web

InfoDług

InfoDług: Indeks Zaległych Płatności Polaków - wrzesień 2016

Indeks Zaległych Płatności Polaków systematycznie idzie w górę. Wskaźnik, który pokazuje liczbę osób z zaległymi zobowiązaniami przypadającą na 1000 dorosłych Polaków wzrósł od poprzedniej publikacji w czerwcu z 68,1 do 72,6. ...
Więcej

InfoDług: Indeks Zaległych Płatności Polaków - czerwiec 2016

W oparciu o dane pochodzące z dwóch baz: Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej prezentujemy Państwu już 32. edycję Raportu InfoDług. Raport ma na celu pokazanie skali problemu jakim jest nieterminowe spłacanie zobowiązań (długów) przez Polaków. ...
Więcej

InfoDług: Indeks Zaległych Płatności Polaków - marzec 2016

Przedstawiamy Państwu Indeks Zaległych Płatnoci Polaków. Jest to wskaźnik, który pokazuje liczbę osób z zaległymi zobowiązaniami przypadającą na 1000 dorosłych Polaków, zarówno dla całego kraju, jak i dla poszczególnych województw. ...
Więcej

InfoDług: Indeks Zaległych Płatności Polaków - grudzień 2015

Ju po raz 31. przygotowaliśmy Raport InfoDług prezentujący problem nieterminowo regulowanych zobowiązań Polaków. Celem publikacji jest charakterystyka nadmiernego zadłużania się osób prywatnych poza ich realne możliwości finansowe. ...
Więcej

InfoDług: Indeks Zaległych Płatności Polaków - styczeń 2015

Przedstawiamy specjalne wydanie 30. edycji Raportu InfoDług, w którym omówimy szczegółowo stan zaległego zadłużenia Polaków we wszystkich województwach. O regionalne wydanie raportu pokusiliśmy się po raz drugi i mamy nadzieję, że również tym razem spotka się on z Państwa zainteresowaniem. ...
Więcej

InfoDług Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i klientach podwyższonego ryzyka - PAŹDZIERNIK 2014 - 29. edycja

To już 29. edycja Raportu InfoDług. Przez ostatnie lata tworzyliśmy to kompleksowe zestawienie pokazujące skalę zaległych zobowiązań płatniczych Polaków, w oparciu o bazę własną BIG InfoMonitor o dane bankowe z Biura Informacji Kredytowej i ZBP, z myślą o rzetelnym i możliwie dogłębnym przedstawieniu danych, do których mamy dostęp. ...
Więcej