facebook web

Informacje prasowe

Filtruj kategorie

BIK: Prawie 7 mln Polaków ma doskonały scoring

Biuro Informacji Kredytowej
Z najnowszych wyliczeń BIK wynika, że Polacy punktualnie spłacają swoje zobowiązania, a tym samym, zgodnie z nomenklaturą finansową, charakteryzują się niskim ryzykiem kredytowym. Średni score (ocena punktowa) dla Polski jest bardzo dobry, wynosi 79 punktów. Najlepszych, czyli kredytobiorców z oceną punktową znajdującą się w najwyższym przedziale według skali BIK, pomiędzy 80 a 100 punktów, jest prawie 7 mln Polaków. Stanowią oni aż 52% wszystkich spłacających zobowiązania kredytowe. Pomimo jednak, że aż tyle osób może wykazać się najlepszym scorem, to najbardziej wiarygodni zajmują tylko 18% powierzchni naszego kraju, co wynika z ich skoncentrowania na niewielkich obszarach – głównie w dużych miastach.
Więcej

Wykres dnia BIK, 26 lipca 2019 r.

Biuro Informacji Kredytowej
W okresie ostatnich trzech lat pogłębił się trend w zakresie udzielanych kredytów mieszkaniowych na kwoty powyżej 350 tys. zł.Podczas, gdy jeszcze w 2016 r. udział kredytów mieszkaniowych powyżej 350 tys. zł osiągał 30% wartości i 12,5% liczby wszystkich udzielonych kredytów mieszkaniowych, tak w 1 półroczu 2019 r. prawie podwoiła się liczba udzielanych kredytów na kwoty powyżej 350 tys. zł. ...
Więcej

Newsletter kredytowy BIK – najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

Biuro Informacji Kredytowej
W czerwcu 2019 r., w porównaniu do czerwca 2018 r. w ujęciu wartościowym, banki i SKOK-i udzieliły kredytów na wyższą kwotę w dwóch grupach produktowych. Najwyższy wzrost odnotowano w przypadku kredytów mieszkaniowych: wzrost o (+9,5%), dodatnia dynamika dotyczyła również limitów przyznawanych na kartach kredytowych (+7,4%). Kredyty konsumpcyjne w ujęciu wartościowym spadły o (-0,1%), a limity kredytowe o (-2,9%). W ujęciu liczbowym, w stosunku do czerwca 2018 r. odnotowano wzrost sprzedaży tylko kart kredytowych (+10,9%). Kredytów mieszkaniowych w czerwcu 2019 r udzielono tyle samo co w czerwcu 2018 r. W przypadku kredytów konsumpcyjnych i limitów kredytowych dynamiki są ujemne: odpowiednio (-7,2%) oraz (-11,1%). W czerwcu 2019 r. banki i SKOK-i udzieliły kredytów konsumpcyjnych na kwotę 7,416 mld zł, zaś mieszkaniowych na kwotę 5,424 mld zł. W porównaniu do maja 2019 r. wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych spadła o (-7,4%), zaś kredytów konsumpcyjnych o (-5,4%). W pierwszym półroczu 2019 r. banki udzieliły o (-1,3%) mniej kredytów mieszkaniowych niż w analogicznym okresie zeszłego roku, w ujęciu wartościowym natomiast o (+10,9%) więcej niż w pierwszym półroczu 2018 r. W przypadku kredytów konsumpcyjnych spadek liczby udzielonych kredytów w okresie styczeń - czerwiec 2019 r. do analogicznego okresu 2018 r. wyniósł (-2,1%), jednak w ujęciu wartościowym zanotowano wzrost (+6,8%). Wysoką dodatnią dynamikę zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym w pierwszym półroczu 2019 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. odnotowały karty kredytowe: odpowiednio (+21,1%) oraz (+23,8%).
Więcej

Biuro Informacji Kredytowej i banki wspólnie przeciw wyłudzeniom

Biuro Informacji Kredytowej
Blisko 4 mln ostrzeżeń przed wyłudzeniem pieniędzy na skradzione dane otrzymali już posiadacze Alertów BIK. Narzędzie to sukcesywnie włączają do swojej oferty banki zapewniając w ten sposób klientom dostęp, w czasie rzeczywistym, do informacji ostrzegającej przed wyłudzeniami. Nadal bowiem straty sektora finansowego z tytułu wyłudzeń są wysokie, na rynku bankowym oscylują między 500 - 600 mln zł rocznie.
Więcej

BIK Indeks – Popytu na Kredyty Mieszkaniowe wyniósł w czerwcu 2019 r. (+19,6%)

Biuro Informacji Kredytowej
Wartość BIK Indeksu - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM), informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych. Najnowszy czerwcowy odczyt wyniósł (+19,6%), co oznacza, że w czerwcu 2019 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 19,6% w porównaniu z czerwcem 2018...
Więcej

Nowa wiceprezes BIG InfoMonitor - silne kompetencje IT w zarządzaniu Grupą BIK

Biuro Informacji Kredytowej BIG InfoMonitor Grupa BIK
Rada Nadzorcza Biura Informacji Gospodarczej BIG InfoMonitor S.A., podjęła uchwałę o rozszerzeniu składu Zarządu Spółki obecnej kadencji z dwóch do trzech osób i z dniem 1 lipca 2019 r. na stanowisko wiceprezesa zarządu powołała Agnieszkę Szopę – Maziukiewicz. Nowa Wiceprezes BIG InfoMonitor będzie odpowiadała za zarządzanie procesami związanymi z jakością danych i informacją gospodarczą w bazie BIG, automatyzacją raportów cyklicznych oraz za nadzór nad pionem projektów informatycznych. Jej silne kompetencje IT w zarządzaniu Grupą BIK będą stanowić istotne wzmocnienie zarządu spółki BIG InfoMonitor.
Więcej